ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, R. Dewi, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 RDWAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. R. Dewi Williams

Short Title: Williams, R. Dewi, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1897-1956

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs; 14 eitem)

Name of creator(s): Robert Dewi Williams (1870-1955)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Robert Dewi Williams (1870-1955), Rhuddlan, sir y Fflint, yn weinidog gyda'r Presbyteriaid, yn brifathro a llenor. Cafodd ei eni ym Mhandytudur, sir Ddinbych, a mynychodd Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, a Choleg Iesu, Rhydychen. Bu'n weinidog Cesarea, Llandwrog, a Jerusalem, Penmaen-mawr, y ddau yn sir Caernarfon, 1898-1917. Aeth wedyn yn brifathro Ysgol Clynnog, 1917-1929, a Choleg Clwyd, Y Rhyl,1929-1939. Aeth i Ruddlan, sir y Fflint i ymddeol yn 1939. Yr oedd yn awdur storïau byrion, a gynhwyswyd yn y gyfrol Clawdd Terfyn, straeon a darluniadau (Conwy,1912) a Dyddiau Mawr Mebyd (LLundain,1973, casgliad o erthyglau a luniwyd ar gyfer Y Drysorfa. Priododd Helena Jones Davies yn 1908, a bu farw 25 Ionawr 1955.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. R. Dewi Williams, yn cynnwys storïau a thraethawd nas cyhoeddwyd, [1890x1955]; nodiadau, gan RDW, ar hanes ei deulu,1948; darluniadau gan RDW ac eraill, rhai'n ymwneud â Clawdd Terfyn, [1912]; llyfrau lloffion yn cynnwys torion papur newydd, llythyrau ac erthyglau, darluniadau a chartwnau'n ymwneud ag RDW,1902-1955; lluniau teuluol,1897-1953; a chopi o Y Blwyddiadur,1956, yn cynnwys ei ysgrif goffa = Papers of the Rev. R. Dewi Williams, comprising unpublished stories and an essay, [1890x1955]; notes, by RDW, on his family history, 1948; drawings by RDW and others, some relating to Clawdd Terfyn, [1912]; scrapbooks containing newspaper cuttings, letters and articles, drawings, and cartoons, relating to RDW, 1902-1955; family photographs, 1897-1953; and Y Blwyddiadur, 1956, containing his obituary.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl y math o ddeunydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1986,t. 85, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs J. Lumley Williams, Rhuddlan, trwy law y Parch. Hugh Williams, Rhagfyr 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae copi o Y Blwyddiadur a oedd ymysg y papurau yn ôl-ddyddio ei farwolaeth, ac yn cynnwys ei ysgrif goffa.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau 1986; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Caricatures and cartoons | Wales
Scrapbooks | Wales
Welsh essays | 20th century
Welsh short stories | 20th century
Williams, R. Dewi | (Robert Dewi), | 1870-1955 | Archives

Personal names
Williams , R. Dewi (Robert Dewi) , 1870-1955

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details