ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gŵyl Fawr Aberteifi, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWYIFI

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gŵyl Fawr Aberteifi

Short Title: Gŵyl Fawr Aberteifi, papurau (papers)

Creation date(s): 1905, 1912, 1952-1990 (crynhowyd 1952-1990)

Level of description: Fonds

Extent: 0.135 metrau ciwbig (15 bocs)

Name of creator(s): Eisteddfod Gadeiriol Is-Genedlaethol Aberteifi; Gŵyl Fawr Aberteifi.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cynhaliwyd Gŵyl Fawr Aberteifi, a alwyd yn wreiddiol yn Eisteddfod Gadeiriol Is-Genedlaethol Aberteifi, am tro cyntaf yn Aberteifi yn 1953. Mae'n ŵyl ddiwylliannol ac eisteddfod flynyddol, a gynhelir ar ddiwedd Mehefin a dechrau Gorffennaf yng Nghanolfan Hamdden y dref. Yn ogystal â dau ddiwrnod o gystadlu a chadeirio'r bardd ceir sioe adloniant ysgafn a chyngerdd. Bu Owen M. Owen yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Gerdd, 1953-1955 ac Ysgrifennydd Cyffredinol yr Ŵyl, 1955-1990. Ceir cymorth Ymddiriedolaeth Pantyfedwen gyda chynnal yr ŵyl.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau cofnodion y Pwyllgor Gwaith a'r Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, 1952-1984; amrywiol lyfrau nodiadau a chofrestri yn ymwneud â phwyllgorau a chystadleuwyr yr eisteddfod, 1955-1990; llythyrau a dderbyniwyd gan O.M.Owen, yn bennaf oddi wrth Syr David James ynglŷn ag Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, 1958-1990; copïau carbon o lythyrau a anfonwyd ganddo,1955-1990; torion o'r wasg, 1954-1988; deunydd printiedig yn cynnwys rhestri cystadlaethau, rhaglenni'r eisteddfod a Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; lluniau,1905-1976; a phosteri, 1953-1990 = Minute books of the Executive Committee and Annual General Meetings, 1952-1984; various notebooks and registers relating to committees and to eisteddfod competitors, 1955-1990; letters received by O. M. Owen, mainly from Sir David James concerning the Pantyfedwen Trust, 1958-1990; carbon copies of letters sent by him, 1955-1990; press cuttings, 1954-1988; printed material including competition lists, eisteddfod programmes and Pigion Eisteddfod Aberteifi, 1953-1990; photographs, 1905-1976; and posters, 1953-1990.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau gweinyddol; gohebiaeth; deunydd printiedig; lluniau; posteri; tapiau (a drosglwyddwyd i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC); amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1992, tt. 46-48, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history: Crynhowyd y papurau gan Owen M. Owen, MBE.

Immediate source of acquisition: Rhodd Mrs M.O. Owen, Aberteifi, gweddw'r ysgrifennydd (Owen M. Owen) a'r Pwyllgor Gwaith trwy law Mrs O.M. Owen, 1991.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae 58 tâp sain, yn cynnwys yn bennaf recordiau o'r Eisteddfodau a chyngherddau, 1960-1986, ar gadw yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae dau lun yn rhagddyddio ffurfio'r ŵyl.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Eisteddfodau | Wales | Cardigan
Gwyl Fawr Aberteifi | Archives
Gwyl Fawr Aberteifi | Photographs

Personal names
Owen , Owen M. , Aberteifi

Corporate names
Eisteddfod Gadeiriol Is-Genedlaethol Aberteifi
Gŵyl Fawr Aberteifi

Places
Cardigan (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details