ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Simon, Cassie, papurau

Reference code(s): GB 0210 CASMON

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cassie Simon

Short Title: Simon, Cassie, papurau

Creation date(s): 1932-1989

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Cassie Simon (1898-1989)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Cassie Simon (1898-1989) o Lanwrda, sir Gaerfyrddin, yn gyd-sylfaenydd, hyfforddwraig a chyfeilyddes Côr Plant Cwmdwr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cassie Simon yn ymwneud â Chôr Plant Cwmdwr neu â phlant a hyfforddwyd ganddi,yn cynnwys rhaglenni cyngherddau, 1932-1986; posteri, 1947-1958; torion papur newydd, 1933-1974; beirniadaethau eisteddfodau a thystysgrifau, 1947-1956; a gohebiaeth a phapurau cyffredinol, 1957-1989 = Papers of Cassie Simon relating to Côr Plant Cwmdwr or to children instructed by her, including concert programmes, 1932-1986; posters, 1947-1958; newspaper cuttings, 1933-1974; eisteddfod adjudications and certificates, 1947-1956; and general correspondence and papers, 1957-1989.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefn wreiddiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1992, t. 116, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei nai Dr Deian Hopkin, Brentwood, Essex, 1991.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir lluniau yn LlGC, Casgliadau Arbennig; mae recordiau, casetiau a thapiau yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol with lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau,1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Children's choirs | Wales | Carmarthenshire
Simon, Cassie, | 1898-1989 | Archives

Personal names
Simon , Cassie , 1898-1989

Corporate names
Côr Plant Cwmdwr

Places
Llanwrda (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details