ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion), archifau (archives)

Reference code(s): GB 0210 URDDION

Held at: National Library of Wales

Title: Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion)

Short Title: Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion), archifau (archives)

Creation date(s): 1965-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Name of creator(s): Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 fel mudiad i blant a phobl ifanc dan 25 mlwydd oed, gan drefnu chwaraeon a gweithgareddau oriau hamdden a diwylliannol, y cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhoddir pwyslais ar wasanaeth yn y gymuned. Trefnir yr Urdd yn lleol yn ganghennau, ac un ohonynt yw Rhanbarth Ceredigion, a fu'n weithgar ers 1965, a sydd yn gyfrifol am gynnal Eisteddfod Sir Ceredigion bob blwyddyn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion,1965-1997, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, 1965-1995; gohebiaeth, 1979-1995; adroddiadau a deunydd printiedig, 1975-1993; a phapurau amrywiol, 1983-1995 = Records of Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion, 1965-1997, comprising committee minutes, 1965-1995; correspondence, 1979-1995; reports and printed material, 1975-1993; and miscellaneous papers, 1983-1995.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cofnodion; gohebiaeth; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Y mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Urdd Gobaith Cymru trwy law Rhian Dafydd, Swyddog Datblygu Ceredigion, ym 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Prif archif Urdd Gobaith Cymru archive yw LlGC, Archifau Urdd Gobaith Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Urdd Gobaith Cymru. | Rhanbarth Ceredigion | Archives
Youth | Wales | Ceredigion | Societies and clubs

Personal names

Corporate names
Urdd Gobaith Cymru | Rhanbarth Ceredigion

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details