ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Thomas, David, (Dewi Glanrhondda), papers

Reference code(s): GB 0210 DAOMAS

Held at: National Library of Wales

Title: David Thomas (Dewi Glanrhondda) Papers

Short Title: Thomas, David, (Dewi Glanrhondda), papers

Creation date(s): 1884-1933

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): David Thomas (Dewi Glanrhondda)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu'r bardd David Thomas, 'Dewi Glanrhondda'(1861-1933), o Dreorci, Morgannwg, yn gweithio injan weindio ym Mhwll Glo y Parc, Cwm-parc, am dros hanner canrif. Er gwaethaf diffyg addysg ffurfiol yr oedd ganddo ddiddordeb mewn diwylliant Cymraeg a chrefydd, a bu'n llwyddiannus mewn sawl eisteddfod. Yr oedd hefyd yn ddiacon yng Nghapel Noddfa.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r bardd David Thomas, yn cynnwys barddoniaeth, 1884-1932, papurau personol,1887-1933, papurau amrywiol [ar ôl 1893], a deunydd printiedig, 1899 = Papers of the poet David Thomas, including poetry, 1884-1932, personal papers, 1887-1933, miscellaneous papers [post-1893], 1932, and printed material, 1899.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; papurau personol; amrywiol; a deunydd printiedig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1998 tt. 74-76, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei wyres Mrs Frances Rathbone, yn 1997.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl arsail cynnwys yr archif Title supplied from contents of fonds

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a CHrynodebau,1998; Y Darian, 29 Mehefin 1933

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2 ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Mining engineers | Wales | Treorci | Poetry
Thomas, David, | Dewi Glanrhondda, | 1861-1933 | Archives

Personal names
Thomas , David , 1861-1933 , Dewi Glanrhondda

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details