ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwydderig, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWYDDERIG

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gwydderig

Short Title: Gwydderig, papurau (papers)

Creation date(s): 1877-1917

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Richard Williams ('Gwydderig')

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Magwyd Richard Williams ('Gwydderig', 1842-1917), bardd, ym Mrynaman, sir Gaerfyrddin. Aeth i weithio fel glöwr yn ifanc, yn dilyn marwolaeth ei dad, a chyflwynodd farddoniaeth i Y Gwladgarwr yn y cyfnod pan oedd William Williams ('Caledfryn', 1801-1869) yn olygydd y golofn farddol. Ar ôl gweithio ym Mhennsylvania, UDA, am gyfnod, dychwelodd Gwydderig i Frynaman, a dechreuodd ei gerddi ennill gwobrau mewn eisteddfodau. Ei arbenigedd oedd yr englyn, a daeth yn adnabyddus yn y cylchoedd barddol fel 'Bardd yr englyn'.Cyhoeddwyd rhai o'i gerddi yn J.Lloyd Thomas (gol.) Detholion o waith Gwydderig (Llandybïe,1959). Yr oedd ei frawd Benjamin hefyd yn fardd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Gwydderig, yn cynnwys ei farddoniaeth a deunydd perthynol yn cynnwys beirniadaethau eisteddfodol, torion o'r wasg, adysgrifau o'i waith a gohebiaeth, 1877-1917; ynghyd â barddoniaeth gan feirdd eraill yn cynnwys William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), a llyfr nodiadau ei frawd Benjamin Williams = Papers of Gwydderig, comprising his poetry and related material including eisteddfod adjudications, press cuttings, transcripts of his works and correspondence, 1877-1917; together with poetry by other poets including William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), and a notebook of his brother Benjamin Williams.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn y grwpiau canlynol: barddoniaeth; adysgrifiadau; llythyrau; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1986, tt. 38-41, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Ni wyddys sut y daeth yr archif i feddiant Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah trwy law Mr Lewis Murphy, Llanelli, Dyfed, yn Nhachwedd 1985.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn ymwneud â Gwydderig, gan gynnwys adysgrifau o'i farddoniaeth, yn NLW MSS 22196-7D, 22198C, 19709D, a Phapurau T. J. Morgan Y2/8.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1986; Dictionary of Welsh Biography down to 1940(Llundain, 1959); Walters, Huw, Gweithgarwch llenyddol Dyffryn Aman yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif (Traethawd PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1985).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn defnyddiwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Englyns
Poets, Welsh language | Wales | Brynaman
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century
Williams, Richard, | Gwydderig, | 1842-1917 | Archives

Personal names
Myfyr Wyn , 1849-1900
Williams , Richard , 1842-1917 , Gwydderig

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details