ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
UMCA, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 UMCA

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau UMCA

Short Title: UMCA, papurau (papers)

Creation date(s): 1978-1994

Level of description: Fonds

Extent: 0.744 metrau ciwbig (26 bocs)

Name of creator(s): Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Undeb i Fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yw UMCA, Undeb Myfyrwyr Cymraeg, Aberystwyth. Sefydlwyd yn 1973 i gyd-gysylltu gweithgareddau chwaraeon a hamdden gyda darparu llety a lles i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Mae ei swyddogion yn cynnwys llywydd, swyddog academaidd, swyddog lles, a swyddog adloniant. Gweithredai yn rhan o Undeb Myfyrwyr Aberystwyth tan y 1980au, pan ddaeth yn sefydliad annibynnol. Mae UMCA wedi bod yn weithgar gyda hyrwyddo datblygiad addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, ac yn y 2000au cynnar mae wedi mabwysiadu tactegau fwyfwy milwriaethus i brotestio ynglŷn â diffyg darpariaeth.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau UMCA,1978-1994, yn cynnwys ffeiliau aelodaeth, 1979-1986; cyfrifon, 1981-1994; papurau swyddogion UMCA,1985-1990; a gohebiaeth wleidyddol, 1978-1987.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gweinyddol; ffeiliau swyddogion; ffeiliau gwleidyddol; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1998, tt. 77-78, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Mr Gwydion Gruffudd, llywydd UMCA, yn 1998.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Anette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1998; gwefan Aberstudents (www.aberstudents.com), edrychwyd 17 Mehefin 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Student aid | Wales | 20th century
Student unions | Wales | Aberystwyth
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth | Archives

Personal names

Corporate names
Aberystwyth Guild of Students
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details