ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 PONAID

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Canmlwyddiant: Pwyllgor Dathlu

Short Title: Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant, papurau (papers)

Creation date(s): 1978-1979

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Pontrhydfendigaid, sir Aberteifi, ym Mai 1879. Yn 1978, sefydlwyd Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant i drefnu dathliadau'r ysgol y flwyddyn ganlynol, gan arwain at seremoni canmlwyddiant a chyhoeddi llyfr Dafydd Jones ac W. J. Gruffydd, 'Rhwng y Bont a Ffair Rhos (Hanes Ysgol Pontrhydfendigaid 1879-1979)'(Llandysul,1979).

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Pwyllgor Dathlu Camlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, yn cynnwys cofnodion, 1978-1979; llythyrau, 1978-1979; a llyfrau casglu,1978 = Records of Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, comprising minutes, 1978-1979; letters, 1978-1979; and collection books, 1978.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl eu math

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau,1997, t. 87, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog (dan y teitl Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Canmlwyddiant: Pwyllgor Dathlu) ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dewi S. Rees, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofnodion Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid yn Archifdy Ceredigion, Cofnodion Ysgolion sir Aberteifi.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau,1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid (Pontrhydfendigaid, Wales) | Centennial celebrations, etc.

Personal names

Corporate names
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid (Pontrhydfendigaid, Wales)

Places
Pontrhydfendigaid (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details