ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Jac, Gwauncaegurwen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JJGCG

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Jac Jones (Gwauncaegurwen)

Short Title: Jones, Jac, Gwauncaegurwen, papurau (papers)

Creation date(s): 1961-1970

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Jac Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Jac Jones (m. 1996), llenor, yn byw yng Ngwauncaegurwen, sir Gaerfyrddin, a bu'n perfformio mewn nifer o'r dramâu a ysgrifennwyd ganddo ar gyfer Cwmni Drama Cawdor y bu ef yn ysgrifennydd iddo, yng Ngarnant, sir Gaerfyrddin.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Jac Jones,1961-1970, yn cynnwys sgriptiau dramâu (comedïau yn bennaf) a gyfansoddwyd ganddo, rhaglenni rhai o'i ddramâu a berfformiwyd gan Gwmni Drama Cawdor, a'i nofel anorffenedig = Papers of Jac Jones, 1961-1970, comprising scripts of plays (mostly comedies) composed by him, programmes of some of his plays which were performed by Cwmni Drama Cawdor, and an unfinished novel by him.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: sgriptiau comedïau; sgriptiau dramâu; rhaglenni dramâu a berfformiwyd gan Gwmni Drama Cawdor; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1997, tt. 60-61 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Miss Lisa Jones, Rhydaman, sir Gaerfyrddin, trwy law Mr D. G. Lloyd Hughes, Pencader, sir Gaerfyrddin, ym Mehefin 1996.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau, 1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Amateur theatre | Wales | Garnant
Dramatists, Welsh language | Wales | Garnant
Jones, Jac, | d. 1996 | Archives
Theatrical companies | Wales | Garnant
Welsh drama | 20th century

Personal names
Jones , Jac , d. 1996

Corporate names
Cwmni Drama Cawdor

Places
Garnant (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details