ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYGION

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

Short Title: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, papurau (papers)

Creation date(s): 1951-1993

Level of description: Fonds

Extent: 0.569 metrau ciwbig (24 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf, yn grŵp cyhoeddi a leolir yn Aberystwyth, Ceredigion. Cyhoeddir llyfrau Cymraeg ganddynt yn bennaf, yn cynnwys llyfrau i blant a llyfrau o ddiddordeb lleol. Prynodd y cwmni Welsh Teldisc Ltd, c. 1974.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1951-1993, yn cynnwys gohebiaeth, adroddiadau, copïau llawysgrif a theipysgrif, proflenni a phapurau eraill yn ymwneud â chyhoeddiadau penodol, 1954-1991; papurau gweinyddol yn cynnwys gohebiaeth, cofnodion ac agendâu, adroddiadau blynyddol a ffigurau gwerthiant, 1951-1993; gohebiaeth gyffredinol gyda sefydliadau eraill, 1951-1993; ffeiliau yn ymwneud â Welsh Teldisc,1951-1992; a chofnodion ariannol, 1954-1991 = Papers of Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1951-1993, including correspondence, reports, manuscript and typescript copies, proofs and other papers relating to specific publications, 1954-1991; administrative papers including correspondence, minutes and agendas, annual reports and sales figures, 1951-1993; general correspondence with other organisations, 1951-1993; files relating to Welsh Teldisc, 1951-1992; and financial records, 1954-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth yn ymwneud â chyhoeddiadau; ffeiliau gweinyddol; gohebiaeth amrywiol; ariannol; ffeiliau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfaint arferol.

Finding aids: Ceir copïau caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1997, tt. 19-24, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, Bryn Awel, Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, trwy law Mr Dylan Williams, Rheolwr Cyffredinol, 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn ymwneud â Welsh Teldisc yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau Welsh Teldisc.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argrafiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion | Archives
Publishers and publishing | Wales | Aberystwyth
Welsh literature

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Welsh Teldisc Records

Places
Aberystwyth (Wales)
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details