ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Davies, T. J., Rev., papurau

Reference code(s): GB 0210 TJDAVIES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. T. J. Davies

Short Title: Davies, T. J., Rev., papurau

Creation date(s): [c.1957]-[1983]

Level of description: Fonds

Extent: 0.076 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Parch. Thomas James Davies (1919-)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Thomas James Davies (geni 1919), Caerdydd, Morgannwg, yn awdur. Fe'i ganed yn sir Aberteifi, ac ar ôl cyfnod fel ffermwr aeth yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. Ymhlith ei waith cyhoeddedig mae Dilyn David Livingstone (Llandybie, 1974), Nabod Bro a Brodorion (Abertawe, 1975), Ieuan Gwyllt (Llandysul, 1977), Pencawna (Abertawe, 1979), Paul Robeson (Abertawe, 1981) ac Iechyd Da (Llandysul, 1983). Ysgrifennai hefyd y golofn 'O Ben Dinas' yn y Cambrian News, [1965]-[1978].

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau T. J. Davies, [1957]-[1983], yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o rai o'i weithiau cyhoeddedig ynghyd â deunydd ymchwil cysylltiedig,[1974]-[1983]; cerddi, erthyglau a gweithiau eraill, [1957x1983]; torion papur newydd o'r golofn 'O Ben Dinas', 1965-1978; a llythyrau,1958-1961 = Papers of T. J. Davies, [1957]-[1983], including manuscript and typescript copies of some of his published works along with associated research material, [1974]-[1983]; poems, articles and other writings, [1957x1983]; newspaper cuttings of 'O Ben Dinas', 1965-1978; and letters, 1958-1961.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn weithiau cyhoeddedig; cerddi, ysgrifau ac erthyglau; torion o'r wasg a llythyrau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am defnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau, 1986, t. 14, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth David Harbourne, Caerdydd, 1986.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1986; Davies, T. J., Iechyd Da (Llandysul, 1982).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Davies, T. J. | (Thomas James) | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Davies , T. J. (Thomas James)

Corporate names

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details