ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CGLLGC

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Short Title: Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1965-1985

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru c. 1965 a daeth i ben yn 1990.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion, 1965-1984; gohebiaeth,1974-1985; a phapurau amrywiol, [1977]-1985, yn cynnwys deunydd yn ymwneud ag Eisteddfod y Llyfrgell,1985 = Minutes, 1965-1984; correspondence, 1974-1985; and miscellaneous papers, [1977]-1985, including material concerning the Library Eisteddfod, 1985.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1993, t.15, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dr Rhidian Griffiths, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1993.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Arts | Wales | Societies, etc.
National Library of Wales. | Cymdeithas Gelfyddyd | Archives

Personal names

Corporate names
National Library of Wales
National Library of Wales | Cymdeithas Gelfyddyd

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details