ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Phillips, Bethan, sgriptiau (scripts)

Reference code(s): GB 0210 BETIPS

Held at: National Library of Wales

Title: Sgriptiau Bethan Phillips

Short Title: Phillips, Bethan, sgriptiau (scripts)

Creation date(s): [1987]-[1991]

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Bethan Phillips

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Bethan Phillips, o Lanbedr Pont Steffan, yn ddarlithydd, awdures a sgriptwraig i'r radio a'r teledu. Ei gwaith mwyaf arwyddocaol ar gyfer y teledu oedd y gyfres Dihirod Dyfed, detholiad o ddramâu yn ymwneud â llofruddiaethau yn Nyfed. Yr oedd y gyfres yn cynnwys dwy gyfres o chwe phennod yr un, a gynhyrchwyd gan Gwmni Pendefig a'u darlledu gan S4C yn 1987 a 1991. Seiliwyd ei llyfr Dihirod Dyfed: Hanes Chwe Llofruddiaeth (Caerdydd, 1991) ar y gyfres.

CONTENT

Scope and content/abstract: Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o'r llyfryn Dihirod Dyfed a gynhyrchwyd gan S4C,1988 = Drafts of scripts for the 12 episodes of Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], as well as typescripts and manuscripts of some of the chapters from the book of the same name, [1991]; newspaper cuttings relating to the first series, 1987-1989; and a photocopy of the booklet Dihirod Dyfed produced by S4C, 1988.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Gosodwyd yn y drefn: y gyfres deledu gyntaf; yr ail gyfres deledu; ac amrywiol. Rhestrwyd y sgriptiau yn nhrefn y darllediad.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1998, t. 56, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Donated by Mrs Bethan Phillips, Lampeter, 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Cedwir copïau fideo o'r rhaglenni gorffenedig gan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (VM005509-29).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: NLW, Mân Restri a Chrynodebau 1998; gwefan Llais Llên (www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/), edrychwyd 8 Medi 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; a LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Phillips, Bethan | Archives
Television scripts
Welsh literature | 20th century

Personal names
Phillips , Bethan

Corporate names

Places
Dyfed (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details