ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Alarch Ogwy, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ALAGWY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Alarch Ogwy

Short Title: Alarch Ogwy, papurau (papers)

Creation date(s): 1879-1941

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): James Clement (1862-1943), 'Alarch Ogwy'

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd 'Alarch Ogwy', James Clement (1862-1943), o Sgiwen, Castell Nedd, Morgannwg, yn löwr, yn fardd ac yn ddramodydd. Aeth i weithio fel glöwr pan yn 13 mlwydd oed ac ef oedd Cadeirydd cyntaf Cymdeithas Unedig Glofeydd Rhanbarth Gorllewinol Maes glo De Cymru. Roedd yn aelod weithgar yng Ngorffwysfa, capel y Methodistiaid Calfinaidd yn Sgiwen, gan weithredu fel Ysgrifennydd a bu'n flaenor am nifer o flynyddoedd. Roedd hefyd yn aelod o sawl mudiad diwylliannol, yn cynnwys Pwyllgor Gorsedd Eisteddfod Genedlaethol 1918 a 1932. Roedd yn gystadleuydd eisteddfodol brwd, yn ennill tua phymtheg cadair am ei gyfansoddiadau llenyddol, a bu'n feirniad eisteddfodol. Cyhoeddodd rhai o'i gerddi a'i ddramâu, yn ogystal â dogfennau yn ymwneud â'r Methodistiaid Calfinaidd. Bu farw ar 7 Mawrth 1943, yn 81 mlwydd oed, a chladdwyd ef ym Mynwent Sgiwen.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r archif yn cynnwys fersiynau gwreiddiol llawysgrif o lawer o'i gynnyrch llenyddol, yn cynnwys barddoniaeth a thraethodau [c.1880]-1913, a dwy ddrama [c.1941]; torion o'r wasg a deunydd printiedig arall yn gysylltiedig â gweithgareddau Cymdeithas Unedig y Glowyr, Rhanbarthau Castell Nedd, Abertawe a Llanelli,1879-1894, a gohebiaeth, 1890-1939, yn enwedig â Syr Samuel Thomas Evans, AS = Contains original manuscripts of much of his literary output, including poetry and essays, [c. 1880]-1913, and two dramas, [c. 1941]; newspaper cuttings and other printed material relating to the activities of the Amalgamated Association of Miners, Neath, Swansea and Llanelli Districts, 1879-1894; and correspondence, 1890-1939, especially with Sir Samuel Thomas Evans, MP.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cyfansoddiadau eisteddfodol; dramâu, torion o'r wasg; a gobehiaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog, gyda'r teitl 'Rhestr o Bapurau Alarch Ogwy' ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei frawd, Mr Jon Clement, Llanelli, 1949.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Alarch Ogwy.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clement, James, | Alarch Ogwy, | 1862-1943 | Archives
Printed ephemera | Wales
Trades unions | Wales, South
Welsh literature | 19th century
Welsh literature | 20th century

Personal names
Clement , James , 1862-1943 , Alarch Ogwy
Evans , S. T. (Samuel Thomas) , 1859-1918 , Sir

Corporate names
Amalgamated Association of Miners | Neath, Swansea and Llanelli District

Places
Skewen (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details