ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Lloyd, David de, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 DAVOYD

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau David de Lloyd

Short Title: Lloyd, David de, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): [1891]-1946

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Dr David John de Lloyd (1883-1948)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Dr David John de Lloyd (1883-1948), y cyfansoddwr a'r gŵr academaidd, yn Sgiwen, Morgannwg; ymsefydlodd y teulu yn Aberystwyth, Ceredigion, yn ddiweddarach. Oherwydd ei allu cerddorol aethpwyd ag ef ar deithiau darlithio gan J. S. Curwen, 1894-1896. Mynychodd ysgol y sir yn Aberystwyth, 1896-1899, graddiodd mewn Hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, yn 1903, ac ef oedd y cyntaf i dderbyn gradd B.Mus. gan y coleg yn 1905. Yn 1906-1907, mynychodd Academi Gerdd Leipzig yn yr Almaen, a derbyniodd ei ddoethuriaeth yn Nulyn yn 1915. Ar ôl bod yn athro yn Woolwich, Llundain, 1908-1911, a Llanelli, 1911-1919, dychwelodd i Aberystwyth i ddarlithio yn yr adran gerdd, a chael swydd Athro Cerdd yn 1926. Roedd ganddo ddiddordeb yn alawon gwerin Cymru, ac arbrofodd gyda rhoi'r gynghanedd ar gân; bu hefyd yn beirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymhlith ei weithiau niferus fel cyfansoddwr a threfnydd ceir y cantata Gwlad Fy Nhadau (Llanelli, 1914), yr operâu Gwenllian (Aberystwyth,1925) a Tir na n'Og (Llundain,1932), a Forty Welsh Traditional Tunes (Llundain, [1929]). Bu farw 20 Awst 1948.

CONTENT

Scope and content/abstract: Sgorau yn llaw yr awdur o alawon gwerin Cymru wedi eu trefnu gan David de Lloyd [1903x1948]; rhan-ganeuon ganddo yn dwyn y teitl 'Daybreak' a 'Shed No Tear!, 1942-1946; copïau o alawon, rhai ohonynt yn ymddangos yn Forty Welsh Traditional Tunes (1929); caneuon a chyfansoddiadau eraill gan ddisgyblion ysgol, myfyrwyr coleg, a chan cystadleuwyr mewn eisteddfodau lle bu ef yn beirniadu, 1924-1927; nodiadau ar elfennau cerddoriaeth, [1891]-1904; ac amrywiol lyfrau nodiadau a dyddiaduron, 1928-1942 = Holograph scores of Welsh folk tunes arranged by David de Lloyd, [1903x1948]; part-songs by him entitled 'Daybreak' and 'Shed No Tear!', 1942-1946; copies of tunes, some of which appeared in Forty Welsh Traditional Tunes(1929); songs and other compositions by school pupils, college students, and by competitors in eisteddfodau adjudicated by him, 1924-1927; notes on musical theory, [1891]-1904; and miscellaneous notebooks and diaries, 1928-1942.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llawysgrifau cerddorol David de Lloyd; cerddoriaeth gan gyfansoddwyr eraill; a deunydd personol amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd rhan o'r archif gan LlGC, yn 1976; trosglwyddwyd y gweddill o Adran Llyfrau Print, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1978.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, DDL, David de Lloyd Papers.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r restr: LlGC, Rhestr o Lawysgrifau David de Lloyd (Schedule of David de Lloyd Manuscripts), Dictionary of Welsh Biography 1941-1970 (Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Composers | Wales | Archives
De Lloyd, David | 1883-1948 | Manuscripts
Folk music | Wales

Personal names
De Lloyd , David , 1883-1948

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details