ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 DIRWESTTAF

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf

Short Title: Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, cofnodion (records)

Creation date(s): 1929-1949

Level of description: Fonds

Extent: 0.005 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Undeb Dirwestol Dyffryn Taf

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Undeb Dirwestol Dyffryn Taf yn Llanfyrnach, sir Benfro, yn ystod Diwygiad Anghydffurfiol 1905, gan gynnal gŵyl ddirwestol flynyddol (Y Gymanfa Ddirwestol) a weinyddwyd gan Bwyllgor yr Ŵyl. Parhaodd i weithredu tan 1949.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf , 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, comprising financial accounts, festival programmes, and other papers relating to the Gymanfa Ddirwestol.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfrain arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, t. 126, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. D. J. Roberts, Aberteifi, Dyfed, ym mis Hydref 1991.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion pellach Undeb Dyffryn Taf a'r Cleddau yn LlGC Mân Adnau 478-81A.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnydiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2: ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Temperance | Wales | Llanfyrnach

Personal names

Corporate names
Undeb Dirwestol Dyffryn Taf

Places
Dyffryn Taf (Wales)
Llanfyrnach (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details