ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Phillips, Dylan, papurau ymchwil

Reference code(s): GB 0210 DYLPHILLIPS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ymchwil Dylan Phillips

Short Title: Phillips, Dylan, papurau ymchwil

Creation date(s): 1960-1995 (crynhowyd [c. 1993]-1995)

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Dylan Phillips

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu Dylan Phillips, Aberaeron, yn ymchwilio i hanes deng mlynedd ar hugain cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar gyfer traethawd ymchwil PhD Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yng nghanol y 1990au. Cafodd y papurau yn yr archif hon, sydd yn mynd i'r afael ag ystod lawn o weithgareddau'r Gymdeithas, eu cyflwyno i Dr Phillips tra'r oedd yn gwneud ei waith ymchwil gan Gareth Miles, Dafydd Iwan, Rheinallt Llwyd ac Ann Ffrancon, a fu'n weithgar yn y Gymdeithas. Cyflawnwyd y traethawd ymchwil fel Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962-1992 (PhD PC Aberystwyth 1997).

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1960-1995, yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, a gasglwyd gan Dylan Phillips, gan gynnwys papurau Gareth Miles, 1960-1979, Dafydd Iwan, 1967-1987, Rheinallt Llwyd, 1968-1995, ac Ann Ffrancon,1967-1984, sydd yn ymwneud yn arbennig â'r 1960au a'r 1970au, ac yn cynnwys gohebiaeth yn bennaf, ynghyd â deunydd yn ymwneud ag ymgyrchoedd yn Gymdeithas ac ychydig bapurau gweinyddol = Papers, 1960-1995, collected by Dylan Phillips relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, comprising papers of Gareth Miles, 1960-1979, Dafydd Iwan, 1967-1987, Rheinallt Llwyd, 1968-1995, and Ann Ffrancon, 1967-1984, relating especially to the 1960s and 1970s, and consisting mainly of correspondence, together with material relating to the Society's campaigns and some administrative papers.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Gareth Miles; Dafydd Iwan; Rheinallt Llwyd; Ann Ffrancon.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1997 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dylan Phillips, Aberaeron, gyda chaniatâd Gareth Miles, Dafydd Iwan, Rheinallt Llwyd ac Ann Ffrancon, yn Awst 1996.

ALLIED MATERIALS

Related material: Deunydd perthynol: Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Pressure groups | Wales
Wales | Politics and government | 20th century
Welsh language

Personal names
Ffrancon , Ann
Iwan , Dafydd , 1943-
Llwyd , Rheinallt G.
Miles , Gareth
Phillips , Dylan

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details