ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Samuel, Harri, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 HARRISAM

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Harri Samuel

Short Title: Samuel, Harri, papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1943]-1980

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Harri Samuel

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Harri T. Samuel (m. 1985), Ystalyfera, Morgannwg, llenor, yn weinidog gyda'r Annibynwyr yn Rhaeadr Gwy, sir Faesyfed, o 1957 hyd 1976. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei ryddiaith a gyfrannodd at lawer o eisteddfodau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Harri Samuel, [c. 1943]-1980, yn cynnwys yn bennaf ei gyfansoddiadau llenyddol, ynghyd â thorion papur newydd o'i waith, llythyrau ato, a phapurau amrywiol = Papers of Harri Samuel, [c.1943]-1980, mainly comprising his literary compositions, together with press cuttings of his work, letters to him, and miscellaneous papers.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cyfansoddiadau llenyddol; torion papur; llythyrau; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1986 yn LlGC.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan LlGC.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth Mrs Ceinwen Thomas Samuel, Rhydaman, Dyfed, gweddw Harri Samuel, ym mis Mawrth 1986.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd copïau o'r Drafod, 1948-52, yn cynnwys erthyglau gan H T Samuel i'r Is-adran Cylchgronau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1986.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rHeolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language | Wales | Rhayader | Archives
Samuel, Harri, | Archives
Welsh prose literature | 20th century

Personal names
Samuel , Harri

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details