ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Stephens, T. Ll., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TLLSTEPHENS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau T. Ll. Stephens

Short Title: Stephens, T. Ll., papurau (papers)

Creation date(s): 1928-1959

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Thomas Llewellyn Stephens

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Thomas (Tom) Llewellyn Stephens (1897-1959), o Dalgarreg, Ceredigion, llenor a bardd, yn brifathro Ysgol Gynradd Talgarreg ac yn gyfaill i'r bardd a'r llenor David Emrys James ('Dewi Emrys', 1881-1952) a fu'n byw yn Nhalgarreg tua diwedd ei oes.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau T. Ll. Stephens, 1928-1959, yn cynnwys yn bennaf cyfansoddiadau llenyddol, a hefyd papurau'n ymwneud ag addysg, addysg ddwyieithog a Dewi Emrys, ynghyd a grŵp bach o lythyrau a phapurau eraill Dewi Emrys,1940-1953 = Papers of T. Ll. Stephens, 1928-1959, mainly comprising his literary compositions, and also including papers relating to education, bilingual education and Dewi Emrys, together with a small group of letters and other papers, 1940-1953, of Dewi Emrys.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith; gohebiaeth; addysg; amrywiol; Dewi Emrys.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1986 yn LlGC.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Mae'n debyg i T. Ll. Stephens gael gafael ar bapurau Dewi Emrys tuag adeg ei farwolaeth yn 1952, ac mae'n ymddangos i'r archif gyfan aros ym meddiant teulu T.Ll. Stephen nes cael ei chyflwyno i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd gan Mrs Beti Jones, Pontardawe, Morgannwg, nith i T. Ll. Stephens, yn Rhagfyr 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1986.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language | Wales | Talgarreg
Education | Wales
Education, Bilingual | Wales
Stephens, Thomas Llewellyn | Archives
Welsh language | Usage
Welsh literature | 20th century

Personal names
Emrys , Dewi , 1881-1952
Stephens , Thomas Llewellyn

Corporate names

Places
Talgarreg (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details