ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Swyddfa Ganolog (Central Office), ffeiliau (records)

Reference code(s): GB 0210 EISTEDDFOD

Held at: National Library of Wales

Title: Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ffeiliau'r Swyddfa Ganolog

Short Title: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Swyddfa Ganolog (Central Office), ffeiliau (records)

Creation date(s): 1959-1997 (crynhowyd 1978-1997)

Level of description: Fonds

Extent: 4.482 metrau ciwbig (492 ffeil, 39 cyfrol)

Name of creator(s): National Eisteddfod of Wales. Swyddfa Ganolog.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1978 i baratoi gwaith ar gyfer yr Eisteddfod, yr ŵyl ddiwylliannol flynyddol a gynhelir mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn. Dyma brif ddigwyddiad diwylliannol Cymru, gyda'i gwreiddiau yn y canol oesoedd: fe'i hadferwyd yn y 18fed ganrif fel gŵyl gystadleuol flynyddol o gerddoriaeth, llenyddiaeth a'r celfyddydau sydd yn meithrin yr iaith Gymraeg. Pwyllgor gwaith yr Eisteddfod yw y Cyngor, sydd yn gyfrifol am ddewis y lleoliad a chynnwys pob cyfarfod; mae'r Swyddfa Ganolog yn gweithredu yn gefn i'r Cyngor.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn cynnwys cofnodion Cyngor yr Eisteddfod,1959-1973, ffeiliau yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol,1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr) a llyfrau lloffion yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam)= Records of the National Eisteddfod of Wales Central Office, comprising minutes of the Eisteddfod Council, 1959-1973, files relating to eisteddfodau genedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), and scrap books (llyfrau lloffion) relating to eisteddfodau genedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam).

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn llyfrau lloffion, a ffeiliau.

Conditions governing access: Mae embargo ar ddeunydd sydd yn llai na 15 mlwydd oed. Rhaid cael caniatâd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Genedlaethol, y Swyddfa Ganolog, Caerdydd, i gael gweld y ffeiliau dan embargo. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1987,1988, 1991,1992,a 1993, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Disgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition:

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae gan LlGC hefyd gyfansoddiadau a beirniadaethau yr Eisteddfod Genedlaethol,1886-1950, dan y teitl Eisteddfod Genedlaethol Cymru Cyfarnsoddiadau a Beirniadaethau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Cofnodion Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Mân Restri 1987, 1988,1991,1992,1993; Edwards, Hywel Teifi, Yr Eisteddfod (Caerdydd 1990); gwefan Eisteddfod Genedlaethol Cymru (www.eisteddfod.org.uk), edrychwyd 6 Chwefror 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mis Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Contests | Wales
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | Archives
Eisteddfod Genedlaethol Cymru. | Cyngor | Archives
Eisteddfod Genedlaethol Cymru. | Swyddfa Ganolog | Archives
Eisteddfodau | Wales

Personal names

Corporate names
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | (1992 : | Ceredigion Aberystwyth)
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | (1996 : | Bro Dinefwr)
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | Cyngor
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | Swyddfa Ganolog

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details