ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owen, Daniel, llawysgrifau

Reference code(s): GB 0210 MSDANIOW

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Daniel Owen

Short Title: Owen, Daniel, llawysgrifau

Creation date(s): [1885]-[1895]

Level of description: Fonds

Extent: 5 cyfrol

Name of creator(s): Daniel Owen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Daniel Owen (1836-1895) yn nofelydd a theiliwr. Ganed ef yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint, ar 20 Hydref 1836, yn fab ieuengaf i Robert Owen (bu f. 1837) a'i wraig Sarah (1796-1881). Prentisiwyd ef yn deiliwr ac yn y pen draw cychwynnodd fusnes ei hun yn yr Wyddgrug, er iddo dreulio peth amser yng Ngholeg y Bala gyda'r bwriad o ddod yn weinidog. Cafodd ei berswadio gan y Parch. Roger Edwards i gyhoeddi rhai o'i bregethau yn Y Drysorfa. Dilynwyd y rhain gan y nofelau Y Dreflan (Treffynnon, 1881) a Hunangofiant Rhys Lewis (Yr Wyddgrug, 1885), y ddau wedi eu cyhoeddi gyntaf yn fisol yn Y Drysorfa. Cyfreswyd ei ddwy nofel arall, Profedigaethau Enoc Huws (Wrecsam, 1891) a Gwen Tomos (Wrecsam, 1894), yn gyntaf yn Y Cymro (Lerpwl). Heblaw'r rhain cyfrannodd golofn o'r enw 'Nodion Ned Huws' i'r Cymro, 1892-1894, a chyhoeddodd Y Siswrn (Yr Wyddgrug, 1886), casgliad o ysgrifau a barddoniaeth, a Straeon y Pentan (Wrecsam, 1895), casgliad o storïau. Bu farw Daniel Owen yn yr Wyddgrug ar 22 Hydref 1895.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llawysgrifau Daniel Owen, [1885]-[1895], yn cynnwys drafftiau o'r rhan fwyaf o'i nofel Profedigaethau Enoc Huws (Wrecsam, 1891), a rhannau o'r cyfrolau Y Siswrn (Yr Wyddgrug, 1886), Gwen Tomos (Wrecsam, 1894) a Straeon y Pentan (Wrecsam, 1895). = Manuscripts of Daniel Owen, [1885]-[1895], including drafts of most of his novel Profedigaethau Enoc Huws (Wrexham, 1891), along with parts of the volumes Y Siswrn (Mold, 1886), Gwen Tomos (Wrexham, 1894) and Straeon y Pentan (Wrexham, 1895).

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 15324-15328B.

Conditions governing access:

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth J. J. Morgan, Yr Wyddgrug, 1950.

ALLIED MATERIALS

Related material: Gweler hefyd NLW MSS 685B, 5520B, 10666A, 16501C, 21476B (drafft o Gwen Tomos hyd at t. 342 yn yr argraffiad gwreiddiol), 21477B (yn cynnwys drafft o rannau o Rhys Lewis), 21478B (yn cynnwys drafft o Gwen Tomos o'r cychwyn hyd at ddechrau pennod XVII, diwedd Enoc Huws a nodiadau hunangofiannol), a 21479B (drafft o Gwen Tomos o ddechrau pennod XVII hyd at ganol Pennod XXXIV).

Publication note: Robert Rhys, Daniel Owen (Caerdydd, 2000)

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. gan Meic Stephens ([Caerdydd], 1986); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953); Robert Rhys, Daniel Owen (Caerdydd, 2000).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2014


INDEX ENTRIES
Subjects
Owen, Daniel, | 1836-1895 | Archives
Welsh fiction | 19th century
Welsh prose literature | 19th century

Personal names
Owen , Daniel , 1836-1895

Corporate names

Places
Mold (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details