ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Wil Ifan, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WILFAN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Wil Ifan

Short Title: Wil Ifan, papurau (papers)

Creation date(s): 1896-1966

Level of description: Fonds

Extent: 0.161 metrau ciwbig (9 bocs)

Name of creator(s): William Evans ('Wil Ifan', 1883-1968)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. William Evans, 'Wil Ifan' (1883-1968) yn weinidog gyda'r Annibynwyr, bardd a llenor, ac yn Archdderwydd Cymru. Fe'i ganed yn Llanwinio, sir Gaerfyrddin, yn fab i'r Parch. Dan Evans. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, a Choleg Manceinion, Rhydychen. Bu'n gwasanaethu fel gweinidog yr Annibynwyr yn Nolgellau, sir Feirionnydd,1906-1909, Pen-y-bont ar Ogwr, Morgannwg, 1909-1917, a Chaerdydd, Morgannwg, 1917-1925. Dychwelodd i Ben-y-bont ar Ogwr, 1925-1949, a chafodd ei wneud yn Weinidog Emeritws yno am weddill ei fywyd. Cyfansoddodd farddoniaeth a rhyddiaith yn ogystal â sawl drama, yn Gymraeg a Saesneg. Yr oedd hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y radio ac yn ddarlledwr. Bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan ennill y Goron ar dair achlysur. Yr oedd yn beirniadau mewn eisteddfodau yn gyson a bu'n Archddrwydd Cymru, 1947-1950. Cyhoeddwyd ei farddoniaeth mewn nifer o gyfrolau, gan gynnwys, yn Gymraeg, Dros y Byth (Y Fenni,1913), Plant y Babell (Wrecsam, 1922), Y Winllan Las (Caerdydd,1936) a Difyr a Dwys (1960); ac yn Saesneg, A Quire of Rhymes (Caerdydd, 1943) a Here and There (1953). Casglwyd rhai o'i ysgrifau a'i erthyglau yn Y Filltir Deg (Abertawe, 1954) a Colofnau Wil Ifan (Llandysul, 1962). Priododd Nesta Wyn o Ddolgellau, Meirionnydd, yn 1910, a chwasant bedwar o blant, Elwyn, Mari, Nest a Brian. Bu farw 16 Rhagfyr 1968.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Wil Ifan,1896-1982, yn cynnwys llythyrau ato,1902-1966, ac oddi wrtho at ei deulu,1915-1966; gweithiau cyhoeddedig a barddoniaeth a rhyddiaith, yn Saesneg yn bennaf, yn cynnwys nodiadau, [1920]-1956; pregethau,1921-1933; dyddiaduron,1900-1947; sgriptiau radio,1952-1963; a chopïau o Celt a olygwyd gan Dan Evans,1896-1897 = Papers of Wil Ifan, 1896-1982, including letters to him, 1902-1966, and from him to his family, 1915-1966; published works and poetry and prose, mainly in English, including notes, [1920]-1956; sermons, 1921-1933; diaries, 1900-1947; radio scripts, 1952-1963; and copies of Celt, edited by Dan Evans, 1896-1897.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fesul adnau fel a ganlyn: grŵp 1965 (llythyrau); grŵp 1983: gohebiaeth; gweithiau llenyddol a nodiadau; pregethau; dyddiaduron; sgriptiau; ac amrywiol; a deunydd heb ei gatalogio.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copïau caled o 'Restr o Lythyrau at Wil Ifan' a Mân Restri a Chrynodebau, 1983, tt. 61-62, ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol. Maent ar gael ar lein. Mae rhoddion 1960,1965 a 1966, sydd yn cynnwys rhai o'i weithiau llenyddol pwysicaf, yn dal heb eu catalogio.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. William Evans ('Wil Ifan'), 1960-1966, a chan ei fab, Mr Elwyn Evans, Llundain,1982.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir dyfrlliwiau gan Wil Ifan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Casgliadau Arbennig. Mae papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau Brinli.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae un eitem,1982, yn adysgrif gan ei fab, Elwyn.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Lythyrau at Wil Ifan); LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1983; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); gwefan Canrif y Brifwyl (www.bbc.co.uk/cymru/canrif), edrychwyd 17 Chwefror 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Clergy | Wales | Archives
English literature | Welsh authors
Poets | Wales | Archives
Sermons, English | Wales | Glamorgan | 20th century
Welsh literature | 20th century
Wil Ifan, | 1883-1968 | Archives
Wil Ifan, | 1883-1968 | Correspondence

Personal names
Wil Ifan , 1883-1968

Corporate names

Places
Bridgend (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details