ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bowen, David, a Ben Bowen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DABEBO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau David Bowen a Ben Bowen

Short Title: Bowen, David, a Ben Bowen, papurau (papers)

Creation date(s): 1790-[1955]

Level of description: Fonds

Extent: 0.22 metrau ciwbig (19 bocs)

Name of creator(s): David Bowen, Ben Bowen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ceir hanesion bywgraffyddol y ddau ar y lefelau perthnasol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys papurau personol, crefyddol a llenyddol a grewyd ac a gasglwyd gan David Bowen, a phapurau llenyddol, crefyddol a phersonol ei frawd Ben, a olygwyd gan David Bowen wedi ei farwolaeth, 1897-1903.
The fonds include personal, religious and literary papers created and acquired by David Bowen, and the literary, religious and personal papers of his brother Ben, edited by David Bowen following his death, 1897-1903.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg , Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn LLGC yn ôl profiant yn ddau grŵp: papurau David Bowen [1890]-[1955] a phapurau Ben Bowen, 1897-1903. Ceir rhai papurau yn ymwneud â Ben Bowen ymhlith papurau David Bowen.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Cadwyd papurau Ben Bowen gan ei frawd, David Bowen, ar ôl ei farwolaeth ym 1903. Wedi marwolaeth David Bowen ym 1955, daeth ei bapurau ef a'i frawd Ben i feddiant ei ferched.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ferched David Bowen, Miss Myfanwy Bowen, Llanelli, Mrs Rhiannon Hughes, Pwll, a Mrs Enid Harries, Rhyl, Hydref 1960.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir ffotograffau yn yr Adran Darluniau a Mapiau o Ben Bowen, David Bowen, Tom Lloyd a R. Parri Roberts, Mynachlog-ddu, a grwpiau yn cynnwys Evan Roberts y diwygiwr, Tom Richards, Pontycymmer, J. W. Jones, Tanygrisiau a W. Nantlais Williams.

DESCRIPTION NOTES

Note: David Bowen ('Myfyr Hefin')

Archivist's note: Lluniwyd gan Manon Foster Evans, Mair James a Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol i lunio'r rhestr: The Biographical Index of W. W. Price, Aberdâr (LLGC); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Caerdydd, 1953); Papurau David Bowen a Ben Bowen; Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997); Cofiant a Barddoniaeth Ben Bowen, gol. gan David Bowen (Myfyr Hefin) (Treorci: 1904).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2001


INDEX ENTRIES
Subjects
Bowen, Ben, | 1878-1903 | Archives
Bowen, David, | 1874-1955 | Archives

Personal names
Bowen , Ben , 1878-1903
Bowen , David , 1874-1955

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details