ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Lloyd, D. Tecwyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TECLLO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. Tecwyn Lloyd

Short Title: Lloyd, D. Tecwyn, papurau (papers)

Creation date(s): [1870]-1998

Level of description: Fonds

Extent: 0.455 metrau ciwbig (44 bocs, 1 rholyn, 2 waled llwyd)

Name of creator(s): D. Tecwyn Lloyd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Golygydd, ysgrifwr a beirniad llenyddol oedd D. Tecwyn Lloyd. Fe'i ganwyd ar Fferm Penybryn, Glanrafon, ger Y Bala, ar 22 Hydref 1914 yn fab i John a Laura Lloyd. Fe'i addysgwyd yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, a graddiodd yn y Gymraeg yn 1937 wedi iddo fynychu Ysgol y Cyngor Glanrafon (Llawrybetws) ac Ysgol Tŷ Tan Domen, Y Bala. Dilynodd gwrs Ymarfer Dysgu a gadael Bangor yn 1938. Yn 1955 priododd Frances Killen a bu hi farw yn 1980. Yn 1984 priododd Gwyneth Owen.
Bu'n gweithio gyda Chymdeithas Addysg y Gweithwyr, 1938-1946, ac wedi hynny fel darlithydd a llyfrgellydd yng Ngholeg Harlech, 1946-1955. Bu'n gyfarwyddwr Cwmni Hughes a'i Fab, Wrecsam ac yn is-olygydd Y Cymro, 1956-1961. Yn 1961 derbyniodd radd MA Prifysgol Lerpwl ac fe'i penodwyd yn aelod o staff Adran Efrydiau Allanol Prifysgol Cymru Aberystwyth a symudodd i fyw i ardal Caerfyrddin. Yn 1980 dychwelodd i'w hen ardal, i Maes yr Onnen, Maerdy, Corwen, gan deithio i'r de yn wythnosol gyda'i waith nes iddo ymddeol yn 1982.
Ef oedd golygydd y cylchgrawn Taliesin o 1965 hyd 1987. Cyhoeddodd ddau gasgliad o storïau byrion gan ddefnyddio'i ffugenw E. H. Francis Thomas. Yn 1990 derbyniodd radd Doethur mewn Llenyddiaeth gan Brifysgol Cymru am ei gofiant i Saunders Lewis a gyhoeddwyd yn 1988. Yn yr un flwyddyn fe'i derbyniwyd yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Bu farw 22 Awst 1992.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau personol, proffesiynol a llenyddol D. Tecwyn Lloyd, [1870]-1998, gan gynnwys papurau pan fu'n Gymrawd Ymchwil yn Rhufain, 1951-1952; nifer fawr o lythyrau yn deillio o'i gyfnod yn olygydd y cylchgrawn Taliesin, 1965-1987; dyddiaduron, 1931-1992; papurau'n ymwneud â'i waith ymchwil ar Saunders Lewis; ynghyd â'i draethawd MA, 1961. Ceir hefyd papurau a grynhowyd ganddo. .

Personal, professional and literary papers of D. Tecwyn Lloyd, [1870]-1998, including papers relating to his time as Research Fellow in Rome; 1951-1952; letters relating to his work as editor of the literary periodical Taliesin, 1965-1987; his diaries, 1931-1992; his research on Saunders Lewis; together with his MA thesis, 1961. Also included are papers accumulated by him

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg , Saesneg , Eidaleg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp: Rhodd 2000, Rhodd 1975 a Phryniad 2005-2006.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. Gweler hefyd yr amodau arbennig o ran cael mynediad i'r dyddiaduron (cyfres PA2).

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol. Mae hawlfraint Tecwyn Lloyd yn eiddo i'r elusennau canlynol: Shelter Cymru, y Samariaid, a Byddin yr Iachawdwriaeth.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Gwaredwyd papurau ariannol, dyblygion o gylchlythyrau'r Academi Gymreig a thaflenni/mapiau a gynlluniwyd gan Tecwyn Lloyd ar gyfer ei ddosbarthiadau Efrydiau Allanol a ffurflenni gwag Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Dinistriwyd papurau ariannol a chatalogau, 1973-1977, yn ymwneud â chwmni gemwaith Frances Lloyd (Meini Marthwyn). Mae awdurdod i ddinistrio'r papurau hyn yn Ffurflen Werthuso Adrannol AFE/2011/1.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn annhebygol.

Archival history: Bu'r papurau yn nwylo ei weddw Gwyneth Lloyd wedi ei farwolaeth yn 1992. Trefnwyd y ffeiliau llythyrau oddi wrth unigolion 1/1-8 gan D. Tecwyn Lloyd a'r llythyrau a osodwyd mewn tair ffeil 'concertina' ganddo cyn cyrraedd y Llyfrgell; ynghyd â dwy ffeil o lythyrau 6/2-3 gan [?Mrs Gwyneth Lloyd], ei weddw.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan D. Tecwyn Lloyd, Gorffennaf 1975; rhodd gan Mrs Gwyneth Lloyd, Mai 2000; pryniad oddi wrth Mr Dafydd Timothy, Awst 2005; pryniad oddi wrth Mr Norman Macdonald, Books4U, Yr Wyddgrug, Tachwedd 2005; a phryniad oddi wrth HSBC Trust Company (UK) Ltd, Sheffield, sgutorion y ddiweddar Mrs Gwyneth E. Lloyd, Mawrth 2006.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cyfrol o'i eiddo yn NLW MS 23943B; ceir dalen litwrgaidd yn NLW MS 23945. Trosglwyddwyd dogfen yn ymwneud ag apwyntio Syr Robert Mends yn Gapten ar long yr Owen Glendower, 1822, i NLW ex 2742. Ychwanegwyd dwy gyfrol at Bapurau Hughes a'i Fab a rhai papurau at Gofysgrifau Capel Glan'rafon. Trosglwyddwyd catalog arwerthiant y Llanelly a Kidwelly Estate i'r Uned Defnyddiau Di-destun, ffotograffau i gasgliad ffotograffau LlGC a phortread ohono i'r casgliad portreadau. Gweler hefyd ddisgrifiadau cyfres/ffeil. -- Mae traethawd PhD Ieuan Parri (Prifysgol Bangor, 2008) gyda'r teitl 'Bywyd a gwaith David Tecwyn Lloyd (1914-1992)' ar gael yn LlGC (2008/0716).

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Ysgrifau coffa 1992 (Llyfrgell Genedlaethol Cymru); Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997); Edwards, Elwyn (gol.), Bro a Bywyd D. Tecwyn Lloyd 1914-1992 (Treforys, 1997); Thomas, Gwyn, Byd D. Tecwyn Lloyd (Darlith Goffa D. Tecwyn Lloyd, Y Ddarlith Lenyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2011.


INDEX ENTRIES
Subjects
Lloyd, D. Tecwyn | (David Tecwyn) | Archives

Personal names
Lloyd , D. Tecwyn (David Tecwyn)

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details