ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Hughes, Mathonwy, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 MATHES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Mathonwy Hughes

Short Title: Hughes, Mathonwy, papurau (papers)

Creation date(s): [?1847]-[?1999]

Level of description: Fonds

Extent: 0.218 metrau ciwbig (15 bocs)

Name of creator(s): Mathonwy Hughes

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bardd a golygydd oedd Mathonwy Hughes. Fe'i ganwyd ym 1901 yn Llanllyfni, Sir Gaernarfon, yn fab i Ellen a Joseph Hughes, ac yn nai i'r Prifardd R. Silyn Roberts. Addysgwyd ef yn Ysgol Clynnog, ac yna yn nosbarthiadau Mudiad Addysg y Gweithwyr. Priododd Mair Davies ym 1956, ac ymgartrefodd y ddau yn Ninbych. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol 1956, a chyhoeddodd bedair cyfrol o farddoniaeth, pedwar casgliad o ysgrifau, cyfrol o hunangofiant a chyfrol deyrnged i Gwilym R. Jones. Bu'n olygydd cynorthwyol Baner ac Amserau Cymru o 1949 hyd ei ymddeoliad ym 1979, ac yn aelod brwdfrydig, fel myfyriwr a darlithydd, o Fudiad Addysg y Gweithwyr. Bu farw ym mis Mai 1999.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys ei lawysgrifau llenyddol; gohebiaeth bersonol, [?1903]-1992; papurau'n ymwneud â'i deulu, yn enwedig ei ewythr R. Silyn Roberts, [?1847]-[?1986]; papurau'n gysylltiedig â'i waith fel golygydd cynorthwyol Y Faner, 1949-1992; ynghyd â nodiadau a darlithoedd a baratowyd ganddo ar gyfer dosbarthiadau Mudiad Addysg y Gweithwyr, [?1936]-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn bump grŵp: papurau personol, [?1862]-1995; papurau llenyddol, [?1915]-[?1999]; papurau yn ymwneud â'r Faner, [1949]-1992; papurau Mudiad Addysg y Gweithwyr, [?1936]-1991, a phapurau teuluol, [?1847]-[?1986].

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC, Archifdy Sir Ddinbych a Llyfrgell Prifysgol Cymru Bangor.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd y cyfan o bapurau Mathonwy Hughes a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Wedi ei farwolaeth ym mis Mai 1999 aeth y rhoddwyr trwy ei bapurau cyn eu trosglwyddo i'r Llyfrgell. Credir bod rhai papurau wedi eu difa.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr a Mrs Berwyn Roberts, Dinbych, ysgutorion Mathonwy Hughes, 4 Ebrill 2000.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir nifer o ffotograffau, rhai teuluol yn bennaf, yn Adran Darluniau a Mapiau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhian Phillips.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Ysgrifau Coffa 1999 (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2000), tt. 56-59.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2000.


INDEX ENTRIES
Subjects
Hughes, Mathonwy | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Hughes , Mathonwy

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details