ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bryn'rodyn, Llandwrog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BRYNRO

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bryn'rodyn, Llandwrog

Short Title: Capel Bryn'rodyn, Llandwrog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1878-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.114 metrau ciwbig (43 cyfrol, 2 amlen)

Name of creator(s): Capel Bryn'rodyn, Llandwrog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Codwyd y capel gwreiddiol ym 1789 ar dir fferm Bryn'rodyn ym mhlwyf Llandwrog, Gwynedd. Cychwynwyd ar godi capel newydd ym 1829. Bu'r capel hwn yn sefyll hyd 1867 pan gychwynwyd ar drydydd adeilad ger yr un safle. Agorwyd y trydydd capel ym mis Mehefin 1868 ac ychwanegwyd festri a thŷ'r gweinidog ato ym 1901. Fe'i dymchwelwyd ym 1996 a chynhelir y gwasanaethau bellach yn y festri.
Yn 1838 ffurfiwyd eglwysi Carmel, Bwlan a Bryn'rodyn yn gylchdaith hyd 1857 pan drefnwyd Bryn'rodyn yn daith gyda Phenygroes. Mae'r capel yn rhan o Ddosbarth Clynnog yn Henaduriaeth Arfon.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Bryn'rodyn, Llandwrog, gan gynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu'r capel, yr Ysgol Sul a gweithgareddau diwylliannol. Ceir ymhlith cofnodion eraill, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1878-1933, llyfrau cofnodion, 1965-1970, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1909-1965, llyfrau'r Eisteddleoedd, 1898-1985, llyfrau'r Trysorydd, 1900-1933, llyfrau Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1894-1973 a llyfr cofnodion Pwyllgor Eisteddfod y Cymdeithasau, 1945-1972.
Records of Bryn'rodyn Chapel, Llandwrog, including records relating to chapel administration, the Sunday School and cultural activities. Amongst some of the other records are chapel membership books, 1878-1933, minute books, 1965-1970, Ministry collection books, 1909-1965, Pew collection books, 1898-1985, Treasurer's account books, 1900-1933, Sunday School Secretary's books, 1894-1973 and a minute book of the Societies' Eisteddfod committee, 1945-1972.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y cyfan o'r archif yn LlGC yn dri grŵp: cofnodion y capel, cofnodion yr Ysgol Sul a chofnodion gweithgareddau diwylliannol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. James Clarke, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, Medi 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr bedyddiadau y capel, 1812-36, yn yr Archifdy Gwladol, PRO: RG 4/3873(xxii)(copi meicroffilm yn LlGC) a LlGC, CMA Bala College Safe MSS III, 3, 1811-35. Ceir deunydd Dosbarth Ysgol Sul y cylch yn LlGC, CMA III/EZ1/316/29-34, a cheir hanes yr achos yn Llawysgrifau LlGC 12752A. Mae Adroddiadau Blynyddol y capel yn Adran Llyfrau Printiedig, LlGC, a rhai yn LlGC, CMA EZ2/319.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Wyn Tomos.
Y ffynonellau a ddefnyddiwyd oedd Hobley, William, Hanes Methodistiaeth Arfon, Dosbarth Clynnog (Caernarfon, 1910); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd , 1998; Adroddiad Blynyddol , 1950.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 1998


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Groeslon
Calvinistic Methodists | Wales | Llandwrog
Capel Bryn'rodyn (Groeslon, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Groeslon
Religious institutions | Wales | Llandwrog

Personal names

Corporate names
Capel Bryn'rodyn (Groeslon, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details