ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Ieuan Wyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 IEUWYN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ieuan Wyn Jones

Short Title: Jones, Ieuan Wyn, papurau (papers)

Creation date(s): 1984-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.973 medrau ciwbig (181 bocs)

Name of creator(s): Ieuan Wyn Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Etholwyd Ieuan Wyn Jones yn Aelod Seneddol dros Ynys Môn ym Mehefin 1987. Bu'n ymgeisydd yng Ngorllewin Dinbych ym 1979, ac am sedd [Ewropeaidd Gogledd Cymru] ym 1979 ac yna am Sedd Ynys Môn am y tro cyntaf ym 1983. Bu'n Is-gadeirydd Plaid Cymru, 1975-1979, Cadeirydd Plaid Cymru, 1980-1982 a 1990-1992, Aelod o Bwyllgor Dethol Materion Cymreig, 1990-1992 a 1997-1998, a Chwip ei blaid, 1992-1995. Ar 6 Mai 1999 fe'i etholwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel Aelod dros Ynys Môn. Penderfynodd beidio sefyll fel ymgeisydd yn Etholiad Cyffredinol 2001. Daeth yn Arweinydd Plaid Cymru ym mis Awst 2000.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau gwleidyddol, 1984-2001, Ieuan Wyn Jones, y mwyafrif helaeth ohonynt o'r cyfnod pan gynrychiolai Ynys Môn fel Aelod Seneddol, gan gynnwys gohebiaeth am bynciau penodol ac hefyd gydag etholwyr, gyda nodiadau.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC, ar sail rhywfaint o rifo ffeiliau gan Blaid Cymru. Ceir manylion yn nisgrifiadau'r rhoddion priodol.

Conditions governing access: Gosodwyd gwaharddiad ar bob un o'r 5 rhodd pan ddaethant i'r Llyfrgell, a mae rhai ohonynt mewn grym o hyd, felly nid yw'r papurau yn y rhoddion hynny ar gael heb ganiatâd ysgrifenedig oddi wrth y rhoddwr, Mr Ieuan Wyn Jones; ceir manylion yn nisgrifiadau'r rhoddion unigol. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled ar gyfer ychwanegiad 2001 ar gael yn LlGC. Ceir disgrifiadau o'r debyniadau blaenorol ym Mân Restri a Chrynodebau 1996 , tt. 34-35; 1997 , tt. 56-59, 1998 , tt. 41-43 a 1999 , tt. 53-56.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Disgwylir ychwanegiadau yn gyson

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhoddion gan Mr Ieuan Wyn Jones, AS, AC, Llangefni, Ynys Môn, Gorffennaf 1995, Medi 1996, Hydref 1997, Rhagfyr 1998 a Mai 2001.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Balsom, Denis (ed.) The Wales Yearbook 2001 (HTV, Cardiff, 2000); Who's Who 1897-1996 (A & C Black (Publishers) Ltd, 1996) ar CD-ROM.

Rules or conventions: This description follows NLW guidelines based on ISAD(G) Second Edition; AACR2; and LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2001.


INDEX ENTRIES
Subjects
Anglesey (Wales) | Politics and government | 20th century
Jones, Ieuan Wyn | Archives

Personal names
Jones , Ieuan Wyn

Corporate names
Plaid Cymru

Places
Anglesey (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details