ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Y Tabernacl, Rhuthun, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TABRUTH

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Y Tabernacl, Rhuthun

Short Title: Capel Y Tabernacl, Rhuthun, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1903-1956

Level of description: Fonds

Extent: 0.028 metrau ciwbig (9 cyfrol)

Name of creator(s): Capel Y Tabernacl, Rhuthun

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ym mis Chwefror 1889 penderfynodd pwyllgor o dan arweiniad y gweinidog ar y pryd, y Parch. R. Ambrose Jones (Emrys ap Iwan), i godi capel newydd yn Rhuthun yn lle Capel y Rhos. Roedd gan y gweinidog ei hun ddylanwad yng nghynllun yr adeilad, diddordeb a godai yn ôl y sôn o'r cyfnod y bu yn byw yn Ffrainc. Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf yn hen gapel y Rhos ar 19 Ebrill 1889 gyda'r cyfarfodydd agoriadol yn dilyn yn y Tabernacl rhwng 22 Ebrill a 29 Ebrill. Ychwanegwyd mans a thŷ i'r gofalwr ym 1892. Ar ôl symud i'r capel newydd, sefydlwyd Capel Stryd y Rhos fel ysgoldy a chanolfan ar gyfer gweithgareddau eraill a ddaeth i ben ym 1944.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel y Tabernacl, Rhuthun, gan gynnwys llyfrau cofnodion, 1926-1949, dyddlyfr yr eglwys, 1930-1943, llyfrau casgliad at y Weinidogaeth, 1903-1953, llyfr yr Eisteddleoedd, 1943-1956 a llyfrau cyfrifon, 1938-1956.
Records of Tabernacl Chapel, Rhuthin, including minute books, 1926-1949, a church journal, 1930-1943, Ministry collection books, 1903-1953, Pew collection books, 1943-1956 and account books, 1938-1956.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bum cyfres: llyfrau cofnodion, cofnodion cyfarfodydd y swyddogion, llyfrau casgliad y weinidogaeth, llyfrau'r eisteddleodd a llyfrau cyfrifon.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion.

Accruals: Disgwlir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y gweinidog presennol, y Parch. John Owen, Rhuthun, Gorffennaf 2000.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y capel,1891-1988, yn Adran Llyfrau, LlGC, ac am 1937-82, yn Archifdy Sir Ddinbych, lle ceir rhai gweithredoedd y capel hefyd. Ceir llyfr cyfrifon y capel, 1890-1919, yn NLW MS 13894C.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Wyn Tomos.
Y brif ffynhonnell a ddefnyddiwyd oedd Pugh, J. Meirion Lloyd, Dathlu Dwbl: hanes daucanmlwyddiant yr achos, Capel y Rhos, 1791-1891 a'r Tabernacl, 1891-1991 (1991).

Rules or conventions: Created following ISAD(G) and NLW Data Creation Guidelines

Date(s) of descriptions: Mawrth 2001


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ruthin (Denbighshire)
Capel y Tabernacl (Ruthin, Denbighshire, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ruthin (Denbighshire)

Personal names
Emrys ap Iwan , 1848-1906

Corporate names
Capel y Tabernacl (Ruthin, Denbighshire, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details