ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETDWR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr

Short Title: Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1851-1999

Level of description: Fonds

Extent: 0.037 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Pentre bychan rhwng Margam a'r Pîl yw Heol Tre-Dŵr neu Water Street. Cyn i'r capel gael ei godi, byddai'r aelodau wedi mynychu Capel y Pîl, ond erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, penderfynwyd sefydlu achos lleol yn y pentref. Cynhaliwyd Ysgol Sul i gychwyn yng nghartref un William Hugh ar ddechrau pum degau'r ganrif honno, ac yn fuan wedyn cafwyd yr hawl gan Eglwys y Pîl i godi capel yn y pentref. Caewyd y Capel ym 1994 o ganlyniad i fandaliaeth cynyddol a thân i'r adeilad.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu Capel Bethel, Heol Tre Dŵr a'r Ysgol Sul, [c. 1851]-1999.
Records relating to the administration of Bethel Chapel, Heol Tre Dŵr and the Sunday School, [c. 1851]-1999.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: cofysgrifau'r capel a chofysgrifau'r Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir unrhyw ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Jenkin Wilde, Ysgrifennydd Dosbarth Pen-y-bont ar Ogwr, Mai 2000.

ALLIED MATERIALS

Publication note: Roberts, Gomer M., Bethel Heol Tre-Dŵr, 1852-1952. Braslun o Hanes yr Eglwys (1952).

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Tomos ac Owain Schiavone.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Roberts, Gomer M., Bethel, Heol Tre-Dŵr, 1852-1952. Braslun o hanes yr Eglwys (1952).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACRII; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Water Street
Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr (Water Street, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Water Street

Personal names

Corporate names
Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr (Water Street, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details