ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Iorwerth Hughes, Dr, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 IOHUJO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

Short Title: Jones, Iorwerth Hughes, Dr, papurau (papers)

Creation date(s): 1659-1972 (crynhowyd [ c. 1919]-1972)

Level of description: Fonds

Extent: 0.114 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Dr Iorwerth Hughes Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Dr Iorwerth Hughes Jones yn 1902, yn fab hynaf i'r Parch. William Glasnant Jones. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir Tre-gŵyr. Wedi iddo gymhwyso fel meddyg yn 1925 aeth i weithio fel meddyg preswyl yn Ysbyty Charing Cross, Llundain, cyn dychwelyd i Abertawe i ymgymryd â swydd fel meddyg teulu. Roedd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Abertawe rhwng 1947 a 1961, ac yn aelod o Blaid Cymru. Yn ystod y rhyfel roedd yn anesthetydd cynorthwyol yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe. Roedd yn frwd dros achosion Cymreig - arweiniodd yr ymgyrch dros gael ysgolion Cymraeg yn Abertawe, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 1964, a bu'n Gadeirydd Urdd Gobaith Cymru, [ c. 1954]-1957. Ymddiddorai mewn hanes, roedd yn aelod o'r 'Royal Institution' a'r 'Gower Society', yn llywydd Cymdeithas Dunvant am gyfnodau, yn is-lywydd Cymdeithas Gŵyr, ac yn aelod o'r Cymmrodorion a Chymmrodorion Abertawe. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn celfyddyd ac roedd yn aelod o bwyllgor Galeri Glynn Vivian. Bu farw ar 26 Awst 1972.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r archif yn adlewyrchu diddordebau amrywiol Dr Iorwerth Hughes Jones, ac yn cynnwys gohebiaeth, papurau personol, nodiadau, ffotograffau, torion papur newydd, a phapurau a dderbyniodd gan eraill.
The archive reflects the varied interests of Dr Iorwerth Hughes Jones, and includes correspondence, personal papers, notes, photographs, press cuttings, and papers received from others.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg oni nodir yn wahanol

System of arrangement: Trefnwyd y casgliad yn bum grŵp; llythyrau, 1924-1972; diddordebau, 1823, [1919]-1972; mudiadau a sefydliadau, 1926-1970; materion cyhoeddus, [ c. 1930]-1961; a phapurau a gasglwyd ganddo, 1659-1953.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Physical characteristics: Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil).

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i LLGC

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Daeth y rhan fwyaf o'r papurau trwy law'r Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae yma hefyd rhai o bapurau ei ewythr, Y Parch. E. Aman Jones, a'i lyfrgell, a drosglwyddwyd iddo ef gan ei ragflaenydd yng Nghapel Llanwrtyd, Y Parch. R. James.

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan y Dr Iorwerth Hughes Jones a'i weddw ar adegau gwahanol rhwng Mawrth 1951 ac Awst 1977.

ALLIED MATERIALS

Related material: Tynnwyd cofysgrifau Capel Annibynnol Llanwrtyd allan o'r casgliad a'u rhestru ar wahân. Ceir ychwaneg o bapurau yn y Llyfrgell a roddwyd gan Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae papurau ei dad, y Parch. W. Glasnant Jones, hefyd ar gael yn y Llyfrgell.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: South Wales Evening Post , 28 Awst 1972.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2001.


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Iorwerth Hughes, | 1902-1972 | Archives

Personal names
Jones , Iorwerth Hughes , 1902-1972

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details