ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ashton, Glyn M., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ASHTON

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Glyn M. Ashton

Short Title: Ashton, Glyn M., papurau (papers)

Creation date(s): 1910-[1991]

Level of description: Fonds

Extent: 0.344 metrau ciwbig (12 bocs)

Name of creator(s): Glyn M. Ashton

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Glyn Mills Ashton ('Wil Cwch Angau') yn ysgolhaig, yn feirniad ac yn ddychanwr. Fe'i ganed yn Y Barri, Sir Forgannwg yn 1910 a'i addysgu yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Bu'n athro'r Gymraeg yng Ngholeg Illtud Sant, Caerdydd, am dros ugain mlynedd ac yna yn Geidwad Llyfrgell Salisbury, Coleg y Brifysgol, Caerdydd. Yr oedd yn awdur nifer o lyfrau ysgafn crafog gan gynnwys Tipyn o Annwyd (1960), Y Pendefig Pygddu (1961), Doctor! Doctor! (1964), Canmol dy Wlad (1966) ac Angau yn y Crochan (1969), a gyhoeddwyd o dan ei ffugenw. Golygodd hefyd Hunangofiant a Llythyrau Twm o'r Nant (1948), Drych yr Amseroedd (1958), a dwy gyfrol yn y gyfres o ysgrifau hunangofiannol, Atgofion (1972). Bu farw yn 1991.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r grŵp cyntaf o bapurau Glyn M. Ashton a dderbyniwyd yn 1992 yn cynnwys ei bapurau ymchwil, ynghyd â nifer o ysgrifau ac adolygiadau, gweithiau llenyddol, sgriptiau radio, gohebiaeth a deunydd printiedig. Mae'r papurau a dderbyniwyd yn 2001 yn cynnwys nodiadau a drafftiau o'i erthyglau a'i ddarlithoedd; copïau o lawysgrifau; drafftiau o'i nofelau a'i ddramâu; gohebiaeth; ynghyd â chofnodion Pwyllgor Eisteddfod y Barri, 1968.
The first group of the papers of Glyn M. Ashton was received in 1992. It includes his research papers, together with a number of his writings and reviews, literary works, radio scripts, correspondence and printed material. The papers which came to hand in 2001 include notes and drafts of his articles and lectures; copies of manuscripts; drafts of his novels and plays; correspondence; together with the minutes of the Barry National Eisteddfod, 1968.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd rhodd 2001 ar sail profiant yn LlGC, yn bedair cyfres: nodiadau a drafftiau, 1910x[1991]; cynnyrch creadigol, [1930x1991]; llythyrau, 1951-1979; a chofnodion Pwyllgor Eisteddfod Y Barri, 1968.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled ar gyfer ychwanegiad 2001 ar gael yn LLGC. Ceir disgrifiad o'r papurau a dderbyniwyd yn 1992 yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 3-6.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Brynmor Ashton, Penarth, brawd Glyn M. Ashton, ym mis Mai 1992, a chan Mrs E. P. M. Ashton, Penarth, gweddw Mr Brynmor Ashton, trwy law Mr Arwyn Lloyd Hughes, Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, Mai 2001.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Dyfalwyd y dyddiadau creu a chrynhoi diweddaraf, yn absenoldeb dyddiad amgenach, ar sail y flwyddyn y bu farw'r crëwr. Dyfalwyd y dyddiad crynhoi cynharaf ar sail troeon gyrfa Glyn M. Ashton.

Archivist's note: Lluniwyd gan Ifan Prys.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru , gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Ashton, Glyn M. | Archives
Welsh literature | Research

Personal names
Ashton , Glyn M.

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details