ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Ffynhonnau, Llanefydd, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 FFYNHON

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Ffynhonnau, Llanefydd

Short Title: Eglwys Ffynhonnau, Llanefydd, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1854-1996

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (14 cyfrol) + 2 eitem + ??? bocs (Ionawr 2005)

Name of creator(s): Eglwys Ffynhonnau, Llanefydd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Codwyd y capel cyntaf ym 1795. Fe'i hail-adeiladwyd ym 1826 ac yna codwyd yr adeilad presennol ym 1861. Decheuwyd yr achos gydag Ysgol Sul a gynhaliwyd yn fferm Ffynhonnau cyn symud i un o'r adeiladau allanol. Ym 1976 ffurfwyd gofalaeth newydd trwy ymuno Ffynhonnau, Cefn Berain a Llanefydd gyda'r Fron a'r Brwcws, Dinbych. Yna, yn dilyn adrefnu pellach, daeth Ffynhonnau yn rhan o ofalaeth Llansannan. Y mae'r achos bellach wedi dod i ben.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Ffynhonnau, Llanefydd, gan gynnwys cofysgrifau yn ymwneud รข gweinyddu'r capel, yr Ysgol Sul ac a gweithgareddau diwylliannol. Mae yn cynnwys llyfrau'r eglwys, 1951-1969, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1905-1975, llyfrau'r Eisteddleoedd, 1908-1996, llyfrau cyfrifon, 1861-1984, llyfrau casgliad chwarterol, 1940-1957, llyfr banc, 1928-1953, llyfr llythyrau aelodaeth, 1945-1985 a chofrestr aelodau cymdeithas ddirwestol y capel, 1905-1956. Ceir hefyd lyfrau cofnodion a chyfrifon yr Ysgol Sul, 1854-1985, a llyfr cofnodion pwyllgor yr Eisteddfod, 1964-1967.
Records of Ffynhonnau Chapel, Llanefydd, comprising records relating to chapel administration, the Sunday School and cultural activities, including church books, 1951-1969, Ministry collection books, 1905-1975, Pew collection books, 1908-1996, account books, 1861-1984, quarterly collection books, 1940-1957, a bank book, 1928-1953, membership letter books, 1945-1985 and a membership book for the chapel's temperance society, 1905-1956. Together with records and account books of the Sunday School, 1854-1985, and a minute book of the Eisteddfod committee, 1964-1967.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y cyfan o'r archif yn LlGC yn dair adran: cofnodion y capel, yr Ysgol Sul a gweithgareddau diwylliannol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Ifor ap Gwilym, Ysgrifennydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd, Ebrill 2001; adneuwyd dwy ddogfen gan Swayne Johnson Solicitors, Dinbych, Ionawr 2005, a chasgliad ychwanegol gan Mr Meirick Lloyd Davies, Abergele, Ionawr 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Cofrestr bedyddiadau, 1811-1837, yw Archifdy Gwladol, PRO: RG4/3872 (v)[D/47] (copi meicroffilm yn LlGC). Ceir cofrestr arall, 1810-1824, yn Archifdy Sir Ddinbych a cheir adroddiadau blynyddol y capel, 1950-1972, yn LlGC. Hefyd, ceir cwpan cymun a chostrel ymhlith yr eitemau a gedwir yn y Greirfa.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Wyn Tomos.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Evans, R. H., Hanes Henaduriaeth Dyffryn Clwyd (Dinbych, 1986).

Rules or conventions: Created following ISAD(G) and NLW Data Creation Guidelines

Date(s) of descriptions: Ebrill 2001.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanefydd
Capel Ffynhonnau (Llannefydd, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanefydd

Personal names

Corporate names
Capel Ffynhonnau (Llannefydd, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details