ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Stephen J., Athro, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 STEJWI

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Athro Stephen J. Williams

Short Title: Williams, Stephen J., Athro, papurau (papers)

Creation date(s): [1896]-[1992]

Level of description: Fonds

Extent: 12 amlen, 4 cyfrol

Name of creator(s): Athro Stephen J. Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Stephen Joseph Williams yn 1896 ger Ystradgynlais, Brycheiniog. Aeth i Goleg Prifysgol Caerdydd ac fe raddiodd yn y Gymraeg yn 1921. Aeth yn athro am gyfnod wedi graddio yn Aberaeron a Llandeilo. Yna, yn 1927 cafodd ei benodi yn Ddarlithydd Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Abertawe. Cyhoeddodd nifer o weithiau gan gynnwys Ffordd y Brawd Odrig (1929) ac Ystorya De Carolo Magno (1930). Yn ogystal â hyn, fe olygodd nifer o weithiau, megis Llyfr Blegywryd gyda J. Enoch Powell, a gweithiau Robert ap Gwilym Ddu (Robert Williams). Roedd hefyd yn ramadegydd, ac fe gyhoeddodd Beginner's Welsh (1934), Elfennau Gramadeg Cymraeg (1959), ac A Welsh Grammar (1980). Bu farw yn 1992.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r archif yn cynnwys papurau'n ymwneud â gwahanol agweddau o fywyd proffesiynol yr Athro Stephen Joseph Williams, sef papurau'n ymwneud â'i ddyletswyddau cyhoeddus, ei swyddogaeth fel golygydd, ei waith ieithyddol a gramadegol, adolygiadau, papurau'n ymwneud â'i waith ysgrifenedig ei hun a llythyrau gan amryw ohebwyr yn bennaf yn ymwneud â'i fywyd proffesiynol. Ceir hefyd rhai papurau personol, megis papurau'n ymwneud â'i yrfa yn yr ysgol ac yn y coleg a phapurau teuluol.
The archive includes papers relating to various aspects of the professional life of Professor Stephen Joseph Williams, among them papers deriving from his public duties, his contribution as an editor, his linguistic and grammatical work, reviews, papers relating to his own published work, and letters from correspondents mainly relating to his professional life. There are also some personal papers, among them papers deriving from his schooldays, his university days and family papers.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg , Saesneg

System of arrangement: Mae'r casgliad wedi ei drefnu yn ddau grŵp: papurau proffesiynol a phapurau personol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Usual copyright regulations apply

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LLGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd holl bapurau Stephen J. Williams a brynwyd gan y Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Yn ôl pob tebyg, daeth y papurau i feddiant perchennog Siop Lyfrau'r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog, o lyfrgell Stephen J. Williams. Trefnwyd y papurau wedi iddynt gyrraedd y Llyfrgell.

Immediate source of acquisition: Prynwyd y papurau oddi wrth Siop Lyfrau'r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog, Chwefror 2001.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Griffiths.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau ACCR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2001.


INDEX ENTRIES
Subjects
Williams, Stephen Joseph | Archives

Personal names
Williams , Stephen Joseph

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details