ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Glasnant, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GLASNANT

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Glasnant

Short Title: Glasnant, papurau (papers)

Creation date(s): [1882x1971]

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): W. Glasnant Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd y Parch. W. Glasnant Jones, a anwyd yn 1869, yn frodor o Lanaman, Sir Gaerfyrddin. Daeth yn weinidog gyda'r Annibynwyr yn 1893, a rhwng 1893 ac 1901 bu'n weinidog yn Libanus, Pwll, Llanelli. Rhwng 1901 a 1907, bu yn Siloh, Nantyfyllon; 1907-1911, Triniti, Cross Keys; 1911-1943, Ebeneser, Dyfnant, ac fe barhaodd i bregethu'n gyson hyd 1950. Bu'n ddarlithydd ac yn lenor adnabyddus am gyfnod hir. Bu farw yn 1951.

CONTENT

Scope and content/abstract: Pregethau, gweithiau creadigol, anerchiadau a gwaith ymchwil y Parch. W. Glasnant Jones, ynghyd â phapurau'n ymwneud â'i ymddeoliad a'i farwolaeth, gan gynnwys llythyrau o gydymdeimlad, [1882x1971].
Sermons, creative works, addresses and the research papers of the Rev. W. Glasnant Jones, together with papers relating to his retirement and death, including letters of condolence, [1882x1971].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg yn bennaf, oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yn dair cyfres: papurau llenyddol, [1882x1951]; nodiadau bywgraffyddol, [ c. 1903]-[1971]; a theyrngedau i Glasnant, [1941], 1951, 1965; ac yn ddwy ffeil: pregethau Glasnant, [1892x1951]; a Beibl Rhys Davies, 1877.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr hon yn LLGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd y cyfan o bapurau Glasnant a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Bu papurau Glasnant yn nwylo ei fab, Dr Iorwerth Hughes Jones, ar ôl ei farwolaeth yn 1951, hyd ei farwolaeth ef yn 1972. Bu'r papurau wedyn ym meddiant gweddw Iorwerth Hughes Jones, Elizabeth Hughes Jones.

Immediate source of acquisition: Rhodd oddi wrth Mrs Elizabeth Hughes Jones, Abertawe, gweddw Dr Iorwerth Hughes Jones, mab W. Glasnant Jones, Awst 1977. Daeth Beibl Rhys Davies ymysg papurau eraill gan Dr Iorwerth Hughes Jones yn [1972].

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau ei fab, Dr Iorwerth Hughes Jones, hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: gwybodaeth allan o bapurau Glasnant.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Glasnant, | 1869-1951 | Archives

Personal names
Glasnant , 1869-1951

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details