ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Elim, Llanddeiniol, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ELIM

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Llanddeiniol

Short Title: Capel Elim, Llanddeiniol, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1859-1986

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 medrau ciwbig (1 bocs )

Name of creator(s): Capel Elim, Llanddeiniol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel gwreiddiol ym 1832 gydag eisteddleoedd ar gyfer 213 i addoli. Ailadeiladwyd y capel ym 1899 a bu ysgol Sul arbennig o lewyrchus yno. 'Achubwyd' llawer yn yr ardal yn ystod diwygiad Evan Roberts ym 1904-1905. Gwnaethpwyd llawer iawn o waith atgyweirio drwy gydol yr ugeinfed ganrif. Mae drysau'r capel yn dal ar agor hyd heddiw.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Elim, Llanddeiniol, Ceredigion, gan gynnwys llyfr casgliadau misol at y weinidogaeth, 1859-1869, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1901-1986.
Records of Elim Chapel, Llanddeiniol, including a monthly ministry collection book, 1859-1869, and pew collection books, 1901-1986.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dair ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mrs E. J. Evans, Aberystwyth, Gorffennaf 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau, 1835-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol a cheir copi microffilm yn LlGC. Ceir cofrestr claddedigaethau, 1845-1860, yn LlGC, CMA E15/1, a chofrestr bedyddiadau, 1835-1990, yn CMA EZ1/275/1. Am gofnodion eraill yn ymwneud รข'r Capel, gweler CMA EZ1/275/2-22, CMA 42, a chofnodion henaduriaeth Gogledd Ceredigion 15, 24(a), 98-100, 294 a 375.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Morris, J. R., Capel Elim Llanddeiniol, 1832-1999: canmlwyddiant yr adeiladu, 1899-1999; Jones, Ieuan Gwynedd and Williams, David, The religious census of 1851: the returns relating to Wales, vol. 1 (Cardiff, 1976).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanddeiniol
Capel Elim (Llanddeiniol, Ceredigion, Wales) | Archives
Pews and pew rights | Wales | Llanddeiniol
Religious institutions | Wales | Llanddeiniol

Personal names

Corporate names
Capel Elim (Tir-y-dail, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details