ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Stoddart, John, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JOSTOD

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau John Stoddart

Short Title: Stoddart, John, papurau (papers)

Creation date(s): 1943-2001

Level of description: Fonds

Extent: 0.108 metrau ciwbig (12 bocs)

Name of creator(s): John Stoddart

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd John Stoddart (1924-2001) yn gerddor a chyfieithydd adnabyddus. Fe'i magwyd yn Llansanffraid Glan Conwy, ac wedi treulio cyfnod gyda'r Catrawd Tanciau yn ystod y Rhyfel aeth i ddilyn cwrs dysgu yn y Coleg Normal, Bangor, cyn treulio rhai blynyddoedd yn dysgu mewn ysgolion yng ngogledd Cymru. Cafodd gryn lwyddiant wrth gystadlu ar y canu mewn eisteddfodau pan oedd yn ifanc, a bu galw amdano fel unawdydd ledled Cymru. Enillodd ysgoloriaeth ym 1955 i astudio yn yr Ysgol Opera Genedlaethol yn Llundain a daeth i amlygrwydd fel unawdydd tenor gydag amryw o gwmnïau opera, yn eu plith cwmnïau Glyndebourne, Sadlers Wells, D'Oyly Carte a Covent Garden.
Bu'r teulu'n byw yn Llundain am flynyddoedd, ond yn dilyn ei ymddeoliad symudodd John Stoddart a'i wraig Myfi yn ôl i Abergele. Bu'n hyfforddi cantorion ifanc ac roedd yn wyneb cyfarwydd fel beirniad mewn eisteddfodau a gwyliau eraill. Roedd yn ymgynghorydd lleisiol, yn gyfieithydd toreithiog o ganeuon, ac yn olygydd cyfieithiadau eraill, y cyfan ar gyfer cystadleuthau cerddorol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n aelod o Lys yr Eisteddfod Genedlaethol a chafodd ei urddo i'r wisg wen yn Eisteddfod Casnewydd ym 1988.
Mae'n debyg mai drwy ddysgu amryw ieithoedd fel canwr proffesiynol y magodd John Stoddart ddiddordeb mewn cyfieithu. Roedd yn rhugl mewn nifer o ieithoedd a datblygodd hoffter arbennig am yr Wyddeleg a'r Aeleg. Cyhoeddwyd sawl cyfrol o'i gyfieithiadau o farddoniaeth a rhyddiaith Aeleg ac roedd yn cyfrannu i gylchgronau yn yr iaith honno yn ogystal â chyfnodolion Cymreig. Mae'r canlynol ymhlith ei weithiau cyhoeddedig: Cerddi Gaeleg cyfoes: detholiad o farddoniaeth Aeleg a gyfansoddwyd yn ystod y cyfnod 1937-1982, Cyfres Barddoniaeth Pwyllgor Cyfieithiadau yr Academi Gymreig cyf. VI (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru ar ran yr Academi Gymreig, 1986) ac Y meudwy a storïau Gaeleg eraill (Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 2000).

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys cyfieithiadau a gweithiau llenyddol John Stoddart yn bennaf, [1943]-2001, yn eu plith drafftiau o'i weithiau cyhoeddedig; gohebiaeth yn ymwneud â chyfieithiadau cerddorol ar gyfer Eisteddfodau Cenedlaethol yn ogystal â'i amryw ddiddordebau; papurau ymchwil amrywiol yn cynnwys yn bennaf nodiadau yn ymwneud â'i waith am y bardd Osian a'i ddiddordeb mewn ieithoedd megis yr Aeleg a'r Wyddeleg.
The fonds include mainly translations of John Stoddart's literary works, [1943]-2001, among them drafts of his published work; correspondence relating to musical translations for National Eisteddfodau as well as his many interests; miscellaneous research papers including notes relating to his work on the poet Osian and his interest in languages like Scottish Gaelic and Irish.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol

System of arrangement: Trefnwyd rhannau o'r archif gan John Stoddart ac fe drefnwyd y gweddill a'i rhannu'n bedair cyfres ar ôl cyrraedd LlGC, fel a ganlyn: cyfieithiadau cerddorol, cyfieithiadau a gweithiau llenyddol, gohebiaeth a phapurau ymchwil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Mae hawlfraint a fu'n perthyn i John Stoddart yn eiddo i'w fab Ifor Stoddart, Medi 2001.

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Rhoddwyd awdurdod i'r Llyfrgell ddinistrio papurau dyblyg a di-angen gan Mr Ifor Stoddart yn ei lythyr dyddiedig 5 Medi 2001.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Ifor Stoddart, Yerres, Ffrainc, mab John Stoddart, trwy law Mr Dafydd Timothy, Y Rhyl, Medi 2001.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y rhestr gan Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Awen y Gael: blodeugerdd o Farddoniaeth Aeleg o'r bymthegfed ganrif hyd at drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf (Llandybïe: Cyhoeddiadau Barddas, 1987); 'Portread', Y Glannau, 109 (Ionawr 1993); 'Tua'r lle bu dechrau'r daith', Barn, rhif 200 (Medi 1979); 'Boy who sang with an angel's voice', Daily Post, 16 Medi 1995; 'Language flair aids retired tenor', Western Mail, 10 Awst 2000.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Stoddart, John | Archives

Personal names
Stoddart , John , 1924-

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details