ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Boduan, Boduan, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BODUAN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Boduan, Boduan

Short Title: Capel Boduan, Boduan, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1908-1996

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Capel Boduan, Boduan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y Capel ym 1827 ym Moduan, plwyf Boduan, Sir Gaernarfon. Ym 1999 unwyd Eglwys Boduan â Chapel Moreia, Morfa Nefyn.
Dechreuodd yr achos yn yr ardal yn Nhŷ Newydd yn y 1800au a chofrestrwyd y tŷ hwn fel addoldy ar gyfer ymneilltuwyr ym 1812. Ychydig ar ôl hyn adeiladwyd ysgoldy ar gyfer yr Ysgol Sul wrth Dan-y-graig, a gofrestrwyd ym 1819. 'Roedd y Capel yn rhan o Ddosbarth Nefyn yn Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Boduan, gan gynnwys cofysgrifau yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'r Ysgol Sul. Ymhlith cofnodion eraill ceir Llyfr Casgliad y Weinidogaeth, 1940-1960, Llyfrau'r Trysorydd, 1940-1983, Adroddiadau Blynyddol, 1972-1995, Llyfr Ardreth yr Eisteddleoedd, 1950-1981, a Llyfrau'r Ysgrifennydd, 1908-1949.
Records of Boduan Chapel, including records relating to the administration of the Chapel and Sunday School. Amongst some of the other records are a Ministry collection book, 1940-1960, Treasurer's books, 1940-1983, Annual Reports, 1972-1995, a Pew collection book, 1950-1981, and the Secretary's books, 1908-1949.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn chwe chyfres yn ôl math o gofnod: Llyfrau Casgliad y Weinidogaeth, Llyfrau Cyfrifon y Trysorydd, papurau ynglŷn ag eiddo, Adroddiadau Blynyddol, Llyfrau'r Eisteddleoedd, a Llyfrau'r Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr R. Emlyn Jones, Pwllheli, trwy law y Parch. Goronwy Prys Owen, Y Bala, Tachweddd 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion eraill yn LlGC, sef adysgrifau o'r Cofrestr Bedyddiadau, 1833-1835, CMA Bala College II/MS III/3; a Chofrestr Aelodaeth y Capel, 1899-1918, CMA I/18285. Ceir Cofrestr Bedyddiadau, 1833-1837, yn yr Archifdy Gwladol (copi meicroffilm yn LlGC, NPR Rîl 16/3873 (vii) [Cn/13]). Ceir cyfrifon, 1882-1905; casgliadau, 1850-1851; a hanes yr achos yn Archifau Prifysgol Cymru, Bangor.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Wyn Tomos, adolygwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Owen, Goronwy P., Methodistiaeth Llŷn ac Eifionydd (Abertawe, 1978).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Lluniwyd Rhagfyr 2001; adolygwyd Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Boduan
Capel Boduan (Boduan, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Boduan

Personal names

Corporate names
Capel Boduan (Boduan, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details