ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bell, Carys, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CARBEL

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Carys Bell

Short Title: Bell, Carys, papurau (papers)

Creation date(s): 1957-2001

Level of description: Fonds

Extent: 0.099 metrau ciwbig (11 bocs)

Name of creator(s): Carys Bell (née Richards)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Carys Bell (1930-2001) yn awdur, darlledydd, arlunydd a cherflunydd. Fe'i ganed ym Mhorthmadog, yn ferch i Olwen a W. M. Richards, athro daearyddiaeth yn Ysgol y Sir yn y dref honno. Astudiodd celf yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth cyn hyfforddi fel athrawes cerflunio a phaentio yng Ngholeg Homerton, Caergrawnt.
Yn dilyn cyfnod byr fel athrawes lanw yn Llundain ymunodd â staff y BBC yng Nghaerdydd ym 1952. Bu'n gweithio fel cyhoeddwraig radio a darllenwraig newyddion BBC Cymru am sawl blwyddyn ac adwaenwyd hi fel 'the girl with the golden voice'. Ar ôl priodi â Christopher Bell ym 1957, fe symudodd i Lundain ac ail-hyfforddi fel rheolwr stiwdio, gan weithio am gyfnod i Wasanaeth y Byd y BBC. Yn dilyn genedigaeth ei dwy ferch, Rhiannon a Branwen, bu'n gweithio yn annibynnol fel darlledydd radio a theledu, a chyfrannu i raglenni megis 'Merched yn bennaf' fel gohebydd Llundain. Yn ogystal, bu'n feirniad celfyddyd Y Faner am ddeng mlynedd a chyfrannodd erthyglau i'r Cymro yn rheolaidd. Cyhoeddodd saith o nofelau dan ei henw morwynol, Carys Richards, yn eu plith Patrwm rhosod, sef trosiad o nofel K. M. Peynton, A pattern of roses.
Rhannodd ei hamser rhwng ei chartref yn Chorleywood, swydd Hertford, a Phorthmadog, ardal lle seiliwyd rhai o'i nofelau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys papurau llenyddol a phersonol yr awdur a'r darlledydd Carys Bell, 1957-2001, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau, erthyglau ar gyfer y wasg, sgriptiau radio, a gohebiaeth.
The fonds include the literary and personal papers of the author and broadcaster Carys Bell, 1957-2001, including drafts of her novels, articles for the press, radio scripts and correspondence.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg , Saesneg

System of arrangement: Ymddengys fod y papurau wedi eu trefnu gan ei gŵr, Christopher Bell, cyn iddynt gael eu trosglwyddo i LlGC. Trefnwyd yn LlGC yn un gyfres: gweithiau llenyddol; a dwy ffeil. Mae'r mwyafrif o'r deunydd o fewn y ffeiliau unigol yn eu trefn gwreiddiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Mae'r hawlfraint yng ngweithiau Carys Bell yn awr yn eiddo i Christopher Bell, Chorleywood, swydd Hertford, Tachwedd 2003. Amodau hawlfraint arferol o ran gweddill y deunydd.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Dychwelwyd llungopïau o deipysgrifau o'r nofelau 'Bywyd du a gwyn' ac 'On your own', dau ddisg cyfrifiadur yn cynnwys copïau o'r nofel 'Dail Helyg', llungopïau o erthyglau yn Y Cymro, a chopi dyblyg o'r cylchgrawn Barn, yn ogystal ag amlenni llythyrau gan y Parch. Huw Ethall a'i wraig Hilda, at ferch Carys Bell, sef Branwen Bell (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol SEB 2003-04/13).

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cymynrodd gan Carys Bell, Ionawr 2002.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr hwn: papurau o fewn archif Carys Bell.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
English fiction | Welsh authors | 20th century
Richards, Carys | Archives
Welsh fiction | 20th century

Personal names
Richards , Carys

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details