ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Libanus, Y Borth, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 LIBORT

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Libanus, Y Borth

Short Title: Eglwys Libanus, Y Borth, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1895-1958

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 medrau ciwbig (9 cyfrol)

Name of creator(s): Eglwys Libanus, Y Borth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Credir i'r achos Methodistaidd yn y Borth gychwyn yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn 1803 neu 1806. Arferid galw capel Libanus yn 'Capel y morwyr' a chredir iddo ar un adeg fod â naws mwy Seisnig yn perthyn iddo nag a berthynai i gapel Soar yn yr un pentref. Yn 1969, ymunodd Soar â Libanus ac ail-enwyd Libanus yn Gerlan.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Libanus, Y Borth, gan gynnwys cofnodion a chyfrifon yr eglwys, 1895-1958, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1933-1941, a chofnodion y Gymdeithas Ddrama, 1948-1953.
Records of Libanus Chapel, Y Borth, including church minutes and accounts, 1895-1958, a book of the Sunday School's secretary, 1933-1941, and the Drama Society's records, 1948-1953.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LLGC yn chwe chyfres: llyfrau taliadau gweinidogaethol, llyfrau casgliad y weinidogaeth, llyfrau derbyniadau a thaliadau, llyfrau cofnodion cyfarfodydd swyddogion, llyfrau ysgrifennydd yr Ysgol Sul, a llyfrau cofnodion y Gymdeithas Ddrama.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Elwyn Pryse, Bow Street, Tachwedd 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr bedyddiadau, 1810-1837, yn yr Archifdy Gwladol, RG4/3813 (copi microffilm yn LLGC). Ceir cofrestr bedyddiadau, 1866-1917, yn CMA 1/18286; cofrestr bedyddiadau, 1920-66, yn CMA III EZ1/361/1; cofrestr aelodau, 1926-1965, 1968, 1981, a chofrestr marwolaethau, 1927-1966, yn CMA III EZ1/361/2, a llythyrau symud aelodaeth i Libanus o eglwysi eraill yn CMA III EZ1/361/3, y cyfan yn LlGC. Cedwir adroddiadau blynyddol, 1949-1951, 1963-1972, 1981 ac 1996, hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ifan Prys. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Roberts, Gomer Morgan (gol.), Hanes Methodistiaid Calfinaidd Cymru, cyf. II (Caernarfon, 1978); cronfa ddata Capeli Cymru, LlGC, ynghyd â gwybodaeth gan y Parch. Elwyn Pryse.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Borth
Eglwys Libanus (Borth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Borth

Personal names

Corporate names
Eglwys Libanus (Borth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details