ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Ffosyffin, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 FFOFIN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Ffosyffin

Short Title: Capel Ffosyffin, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1950-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (6 cyfrol)

Name of creator(s): Capel Ffosyffin

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos ar fferm Tynyporth ym mhlwyf Henfynyw ym 1765. Adeiladwyd y capel cyntaf o gwmpas 1780. Codwyd adeilad newydd ar dir a roddwyd ar brydles gan stâd Mynachdy ym 1831. Prynwyd y tir ym 1879 gan y capel oddi wrth Alban Gwynne, Mynachty. Datgorfforwyd y capel ym 1997.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Ffosyffin, gan gynnwys cyfrolau yn nodi casgliadau tuag at y Weinidogaeth, derbyniadau a thaliadau, 1950-1997, ynghyd â chopi o brydles o ddarn o dir drws nesaf i'r capel, 1985.
Records of Ffosyffin Chapel, including volumes noting Ministry collections, payments and receipts, 1950-1997, together with a copy of a lease for a piece of land next door to the chapel, 1985.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn dair cyfres: llyfrau casglu y Weinidogaeth, llyfrau derbyniadau a llyfrau taliadau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch Dilwyn O. Jones, Aberaeron, Ebrill 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr y capel, 1807-1837, yn Archifdy Gwladol RG4/3807 (copi meicroffilm yn LlGC) a chofrestr arall, 1801-1916, yn LlGC, CMA III/EZ1/399/1. Ceir cyfraniadau aelodau, 1846-1948, taliadau yr eisteddleoedd, 1870-1950, cyfrifon, 1834-1953, cofnodion trosglwyddo aelodaeth, 1925-1961, a chofnodion ac ystadegau yr Ysgol Sul, 1927-1971, yn LlGC, CMA III/EZ1/399/2-21.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Glyn Parry.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Evans, Parch J., Hanes Methodistiaeth De Aberteifi (Dolgellau, 1904).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ffos-y-ffin
Capel Ffosyffin (Ffos-y-ffin, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ffos-y-ffin

Personal names

Corporate names
Capel Ffosyffin (Ffos-y-ffin, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details