ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PENLLA

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo

Short Title: Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1813-1966

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (5 cyfrol)

Name of creator(s): Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel yn 1794 ar ddarn o dir yn perthyn i fferm Tirgwyn ger Caerwedros ym mhlwyf Llandysiliogogo. Cafwyd y tir gan Llewelyn Parry, Gurnos, ar brydles o 99 o flynyddoedd, am 8s. y flwyddyn. Ceir tystysgrif yn cadarnhau'r adeilad fel man addoli yn 1853. Yn 1894 prynwyd y capel, y tŷ a'r tir am £172 10s. Cyn ei gau yn 1966 roedd y capel yn perthyn i Ddosbarth Ceinewydd, Henaduriaeth De Aberteifi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1813-1959, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1863-1966, a llyfr y trysorydd, 1911-1966.
Records of Pensarn Chapel, Llandysiliogogo, including a register of baptisms, 1813-1959, ministry collection books, 1863-1966, and a treasurer's book, 1911-1966.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn un gyfres: llyfrau casgliad y weinidogaeth; a dwy ffeil: cofrestr genedigaethau a bedyddiadau a llyfr y trysorydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Ms Eleri Davies, Llandysul, Hydref 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau, 1813-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol a cheir copi microffilm yn LlGC (PRO NPR 4/2782); mae adroddiadau blynyddol, 1913, 1915, yn LlGC; a phapurau ariannol, 1897-1914, 1940, yn CMAIII/EZ1/255/1. Hefyd, cedwir Cwpan Cymun Capel Pensarn yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Barbara Davies.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: J. Evans, Hanes Methodistiaeth De Aberteifi (1904), a gwybodaeth bersonol Ms Eleri Davies, Llandysul, Mai 2002.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llandysiliogogo
Eglwys Pensarn (Llandysiliogogo, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llandysiliogogo (Ceredigion)

Personal names

Corporate names
Eglwys Pensarn (Llandysiliogogo, Wales)

Places
Llandysiliogogo (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details