ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bethel, Melin-y-Coed, Llanrwst, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETHMC

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Melin-y-Coed, Llanrwst

Short Title: Capel Bethel, Melin-y-Coed, Llanrwst, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1933-1940

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Bethel, Melin-y-Coed, Llanrwst

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y Capel ym 1827 ym Melin-y-Coed, ym mhlwyf Llanrwst, Sir Ddinbych. Codwyd y capel hwn mewn ymateb i lwyddiant yr Ysgol Sul yn yr ardal a ddechreuodd oddeutu 1793.
Yn y blynyddoedd cynnar 'roedd yr Ysgol Sul yn dra symudol nes y penderfynwyd codi cartref parhaol. O'r penderfyniad hwn daeth y syniad o adeiladu capel a agorodd ei ddrysau ym mis Gorffennaf 1827. Mae'r Capel yn rhan o Ddosbarth Llanrwst yn Henaduriaeth Dyffryn Conwy.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Bethel, Melin-y-Coed, Llanrwst, sef Llyfr Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1933-1940.
Records of Bethel Chapel, Melin-y-Coed, Llanrwst, comprising the Sunday School secretary's book, 1933-1940.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn un ffeil: Llyfr yr Ysgrifennydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Eirlys Hughes, Llandudno, gweddw'r llyfrwerthwr David E. Hughes, Ebrill 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion eraill yn LlGC, sef nodiadau a thoriadau papur newydd am hanes yr Achos mewn llyfrau ymarferion a gasglwyd gan W. Williams, 1916-1932, CMA III/EZ3/149; crynodebau o weithredoedd y Capel, 1829 a 1848, Llsgr. LlGC 12844C; rhestr o aelodau'r Capel, 1905, Llsgr. LlGC 18172A, a hanes llawysgrif yr Ysgol Sul, [gan Catherine Jones], 1835, Llsgr. LlGC 21058B. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1916, 1931, 1934-1935, 1950 a 1966 yn LlGC. Ceir hanes yr Achos yn Archifau Prifysgol Cymru, Bangor a hefyd ceir hanes a lluniau o'r Capel yn Archifdy Sir Ddinbych, Rhuthun.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Hy. Jones, 'Hen Dystysgrifau Diddorol', Goleuad , Hydref 1923; William Williams, 'Richard Roberts, Melyn y Coed', Goleuad , Rhagfyr 1923; William Williams, 'Ysgol Sul Melin y Coed', Goleuad , Ionawr 1924.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanrwst
Capel Bethel, Melin-y-Coed (Llanrwst, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanrwst
Sunday schools | Wales | Llanrwst

Personal names

Corporate names
Capel Bethel, Melin-y-Coed (Llanrwst, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details