ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bethania, Corris Uchaf, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETHCU

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

Short Title: Capel Bethania, Corris Uchaf, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1897-1919

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Bethania, Corris Uchaf

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf ym 1854 ar fin y ffordd o Ddolgellau i Fachynlleth yng Nghorris Uchaf, ym mhlwyf Tal-y-Llyn, Sir Feirionnydd. Codwyd yr ail gapel, ar yr un safle wrth dalcen y llall ym 1867, a chaewyd y capel hwnnw tua 1986.
Hyd at 1869, 'roedd Bethania yn rhan o Eglwys Corris (Rehoboth), ond yn y flwyddyn honno fe'i sefydlwyd fel eglwys ar wahân. Ym 1873, daeth y Capel a Chapel Ystradgwyn gyda'i gilydd yn un daith fugeiliol, ac ar ôl ad-drefniad ym 1911 unwyd hwynt â Rehoboth i ffurfio un ofalaeth eglwysig. 'Roedd y Capel yn rhan o Ddosbarth y Ddwy Afon yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Bethania, Corris Uchaf, gan gynnwys Cofrestr Aelodau Cymdeithas Dirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1897-1919, a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif, 1901-1903.
Records of Bethania Chapel, Upper Corris, including a register of members of the Calvinistic Methodists Temperance Society, 1897-1919, and the Twentieth Century Collection book, 1901-1903.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn ddwy ffeil: Cofrestr Aelodau Cymdeithas Ddirwestol a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Dolgellau, Gwynedd, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir rhestr o geisiadau oddi wrth eglwysi a henaduriaethau i werthu eiddo, 1936-1939, yn LlGC, CMA I/18550.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Griffith, Ellis, Hanes Methodistiaeth Corris a'r Amgylchoedd (Dolgellau, 1885); Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, o'r Dechreuad hyd y Flwyddyn 1888 , Cyfrol I (Dolgellau, 1889); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, 1885-1925 "Y Deugain Mlynedd Hyn" , Cyfrol III (Dolgellau, 1928); Cyhoeddiadau Sa bothol Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd , 1986, 1987.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Corris
Capel Bethania (Corris, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Corris

Personal names

Corporate names
Capel Bethania (Corris, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details