ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Newydd Llanddarog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 LLANDD

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Newydd Llanddarog

Short Title: Capel Newydd Llanddarog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1855-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.353 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): Capel Newydd Llanddarog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos yn Llanddarog yn 1795, sef blwyddyn codi'r capel cyntaf. Ailadeiladwyd capel ym 1848, ac fe adnewyddwyd hwnnw ym 1903 ac 1949. Bu'n fam-eglwys i Gapel y Ddôl, Llanarthne a sefydlwyd c. 1815. Enwyd y capel yn Seion ond fe'i adwaenir fel Capel Newydd. Mae'n perthyn i Ddosbarth Llanddarog, Henaduriaeth De Myrddin.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Newydd Llanddarog, yn cynnwys cofrestri eglwysig, 1960-1977, cyfraniadau ariannol yr aelodau, 1900-1995, gohebiaeth yr ysgrifennydd, 1963-1997, ystadegau blynyddol, 1909-1995, a chyfrifon a chytundebau, 1855-1982. Ceir hefyd gofrestrau'r Ysgol Sul, 1976-1995, a mantolenni ariannol yr Ysgol Sul, 1959-1980.
Records of Capel Newydd, Llanddarog, including church registers, 1960-1977, members' financial contributions, 1900-1995, secretary's correspondence, 1963-1997, yearly statistics, 1909-1995, and accounts and contracts, 1855-1982. Together with Sunday School registers, 1976-1995, and balance sheets, 1959-1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd ar ran y capel gan Mr Omri Griffiths, Penybont, Ebrill 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y capel, 1943-1994 (gyda bylchau) yn LlGC, a hanes y Capel yn LLGC, CMA H76/4/6. Ceir cofrestri, 1815-1836, yn yr archifdy gwladol a chopïau microffilm yn LLGC (NPR Rîl 11/3862 (vii)). Ceir cynlluniau o'r capel, 1925, yn archifdy sirol Caerfyrddin.

DESCRIPTION NOTES

Note: Seiliwyd y teitl ar gynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y catalog gan Maredudd ap Huw a Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Morris, J., Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin (Dolgellau,1911); V. J. Hodge, The History of Llanddarog Village and Parish (Carmarthen, 1994); Hanes ac atgofion aelodau am Gapel Newydd Llanddarog ar achlysur dathlu daucanmlwyddiant yr achos 1795-1995 [Llanddarog, 1995]; a 'Hanes Capel Newydd Llanddarog' gan y Parch. E. Dewi Davies [1951] (LLGC, CMA H76/4/6.)

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanddarog
Capel Newydd (Llanddarog, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanddarog

Personal names

Corporate names
Capel Newydd (Llanddarog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details