ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Moreia, Morfa Nefyn, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORNEF

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn

Short Title: Eglwys Moreia, Morfa Nefyn, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1859-1994

Level of description: Fonds

Extent: 0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Moreia, Morfa Nefyn

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yn 1825 neu 1826 adeiladwyd ysgoldy ar gyfer yr Ysgol Sul a sefydlwyd ym Morfa Nefyn yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Tyfodd yr Ysgol Sul i'r fath raddau nes penderfynwyd sefydlu eglwys yn y pentref, ac adeiladwyd capel yno yn 1853 neu 1854. Adeiladwyd y capel presennol yn 1882 gyferbyn â safle'r hen adeilad a chodwyd 'Capel Pren' i addoli ynddo tra adeiladwyd y capel newydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Moreia, Morfa Nefyn, 1859-1994, megis cofrestr bedyddiadau, 1859-1882, llyfr cofnodion a chyfrifon y Capel Coed a'r Capel Newydd, 1881-1909, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1898-1985, llyfrau'r eisteddleoedd, 1903-1977, a llyfrau cofnodion cyfarfodydd y swyddogion, 1931-1994; ynghyd â llyfrau cyfrifon a llafur yr Ysgol Sul, 1887-1989.
Records of Moreia Chapel, Morfa Nefyn, 1859-1994, including, a register of christenings, 1859-1882, minute and account book of Coed Chapel and the New Chapel, 1881-1909, ministry collection books, 1898-1985, pew collection books, 1903-1977, and minute books of the officers' meetings, 1931-1994; together with account and work books of the Sunday School, 1887-1989.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion a chyfrifon yr Eglwys, a chofnodion a chyfrifon yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr R. Emlyn Jones, Pwllheli, a'r Parchedig Goronwy Prys Owen, Y Bala, Tachwedd 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1931, 1936, 1949, yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ifan Prys. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r catalog: Owen, John, Crynodeb o Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ym Morfa Nefyn 1810-1932 (Caernarfon, 1932).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Morfa Nefyn
Eglwys Moriah, Morfa Nefyn (Morfa Nefyn, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Morfa Nefyn

Personal names

Corporate names
Eglwys Moriah, Morfa Nefyn (Morfa Nefyn, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details