ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Gwynfa, Y Ffrith, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 GWYNFA

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Gwynfa, Y Ffrith

Short Title: Capel Gwynfa, Y Ffrith, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1926-1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Gwynfa, Y Ffrith

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf ym 1839 uwchben y ffordd sy'n arwain at y Cymau yn y Ffrith, ym mhlwyf yr Hôb, Sir y Fflint. Salem oedd enw'r capel hwnnw ac fe'i atgyweiriwyd ym 1856. Ym 1871 agorwyd yr ail gapel [gyda'r enw Gwynfa] ar safle newydd ar fin y ffordd i Lanfynydd.
'Roedd y Capel mewn taith fugeiliol gydag amryw gapel arall dros y blynyddoedd. Bu'n cydweithio â Bwlchgwyn ym 1860 ac wedi hynny â Chaergwrle ym 1862. Bu wedi cysylltu â Horeb o 1872 hyd 1885, ac ar ôl hyn ffurfiwyd cyfeillach â'r Cymau. Mae'r Capel yn rhan o Ddosbarth Wrecsam yn Henaduriaeth Dwyrain Dinbych.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Gwynfa, Y Ffrith, gan gynnwys Llyfr Casgliad y Weinidogaeth, 1926-1949, a Llyfr Cyfrifon, 1956-1991.
Records of Gwynfa Chapel, Y Ffrith, including a Ministry Collection Book, 1926-1949, and an Account Book, 1956-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn ddwy ffeil: Llyfr Casgliad y Weinidogaeth a Llyfr Cyfrifon.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Gareth Vaughan Williams, Coed-y-Glyn, Wrecsam, Tachwedd 2000.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion eraill yn LlGC, sef ffurflenni am doll ar Werth Tir ar gyfer capeli yn Sir Ddinbych, 1915, CMA I/8952; cofnodion ariannol eraill, 1888-1984, CMA III/EZ1/220/1-6; a chopi o raglen gwasanaeth Dathlu Canmlwyddiant yr Achos 1871-1971 , CMA III/EZ1/220/7. Ceir hefyd ddogfen am gymhorthdal ar gyfer capeli Broughton Newydd a'r Ffrith, 1909, yn LlGC, Acrefair Manuscripts and Records 2945. Ceir hanes yr achos a lluniau o'r Capel yn Archifdy Sir Ddinbych, Rhuthun.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Owen, Griffith, Hanes Methodistiaeth Sir Fflint (Dolgellau, 1914).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Hope
Capel Gwynfa, Ffrith (Hope, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Hope

Personal names

Corporate names
Capel Gwynfa, Ffrith (Hope, Flintshire, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details