ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bwlchgwynt, Tregaron, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BWLTRE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bwlchgwynt, Tregaron

Short Title: Capel Bwlchgwynt, Tregaron, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1871-1912

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Bwlchgwynt, Tregaron

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf ym 1774, a'i alw ar ôl y cae y'i codwyd arno sef 'Llain Bwlch y Gwynt', ym mhlwyf Caron-is-clawdd, Sir Aberteifi. Helaethwyd yr adeilad hwn ym 1809, ond ym 1833 codwyd yr ail gapel ar y safle. Ychwanegwyd oriel at y capel hwn fel rhan o'r gwaith adnewyddu ym 1865.
Ffurfiwyd Cymdeithas Eglwysig yn yr ardal yn Nhanyrallt ym 1744, a symudodd y gynulleidfa yn gyntaf i Benlan ym 1758, wrth y dref, cyn iddynt godi'r capel cyntaf ym Mwlchgwynt. Mae'r Capel yn rhan o Ddosbarth Caron-Llanbedr yn Henaduriaeth De Aberteifi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Bwlchgwynt, Tregaron, sef Llyfrau Cyfrifon Casgliadau, 1871-1912, a Llyfr yr Ysgrifennydd, 1898-1902.
Records of Bwlchgwynt Chapel, Tregaron, comprising Collections Account Books, 1871-1912, and the Secretary's Book, 1898-1902.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn ddwy ffeil: Llyfrau Cyfrifon Casgliadau a Llyfr yr Ysgrifennydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Cyril Evans, Tregaron, Rhagfyr 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion eraill yn LlGC, sef llyfr nodiadau amrywiol ynglŷn â'r Capel gan gynnwys rhestri o aelodau, 1831-1834, CMA I/5940; copi o brydles ar dir er mwyn codi'r Capel, 1774, ymysg nodiadau amrywiol gan David Davies, CMA I/9648; teipysgrif o bregeth a roddwyd yn ystod gwasanaeth a ddarlledwyd o'r Capel, 1949, CMA I/27848; nodiadau am hanes yr achos yn 'Hanes Crefydd yn Sir Aberteifi' [gan Joseph Rees], yn Llsgr. LlGC 361A; cyfrifon a nodiadau parthed y Capel, 1841-1882, Llsgr. LlGC 4429A; a lluniau o'r Capel, yn LlGC Ffeil Lleoedd: Tregaron. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1907-1977 (gyda bylchau), yn LlGC. Ceir Cofrestri Bedyddiadau'r Capel, 1810-1837, yn yr Archifdy Gwladol (copi meicroffilm yn LlGC, NPR Rîl 9/3806 [Cd/11]).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Rees, D. C., Tregaron: Historical and Antiquarian (Llandyssul, 1936); Bwlchgwynt, Tregaron: Dau Canmlwyddiant y Capel, 1774-1974 (Llanbedr [Pont Steffan], 1974); [Rees, Joseph], 'Hanes Crefydd yn Sir Aberteifi' (Llsgr. LlGC 361A, [ c. 1847]).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Tregaron
Capel Bwlchgwynt (Tregaron, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Tregaron

Personal names

Corporate names
Capel Bwlchgwynt (Tregaron, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details