ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Seilo, Johnstown, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 SEILOJ

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Seilo, Johnstown

Short Title: Capel Seilo, Johnstown, cofysgrifau (records)

Creation date(s): [?1935]-1999

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 ffolder)

Name of creator(s): Capel Seilo, Johnstown

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y Capel tua diwedd 1893 ar y ffordd o Riwabon i Wrecsam yn Johnstown, ym mhlwyf Rhosllannerchrugog, Sir Ddinbych, ac fe'i hagorwyd ym mis Chwefror y flwyddyn ddilynol. Ym 1898 adnewyddwyd yr adeilad oll y tu fewn a hefyd ychwanegwyd ysgoldy ac ystafell bwrpasol ar gyfer dosbarthiadau darllen ac yn y blaen.
Yn y cychwyn bu sefydlu'r achos yn gydweithrediad rhwng y Capel Mawr a'r Eglwys Saesneg, Hill Street, ac 'roedd gwasanaethau'r capel yn y ddwy iaith bob yn ail Sul yn ystod y blynyddoedd cynnar. Tua 1896 penderfynwyd sefydlu eglwys hollol Gymraeg yn y Capel, ac ymunodd aelodau o gapeli eraill megis y Capel Mawr, Hill Street a Phonciau (Bethel). Ym 1999 penderfynodd aelodau'r Capel i ddwyn yr achos i ben ac yn y flwyddyn honno unodd yr Eglwys â'r Capel Mawr (Jerusalem). 'Roedd y Capel yn rhan o Ddosbarth y Rhos yn Henaduriaeth Dwyrain Dinbych.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Seilo, Johnstown, sef ffolder o gofysgrifau cyffredinol yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'i gweithgareddau cymdeithasol.
Records of Seilo Chapel, Johnstown, comprising a folder of general records relating to church administrative matters and social activities.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Cadwyd y drefn wreiddiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Gareth Vaughan Williams, Coed-y-Glyn, Wrecsam, Tachwedd 2000.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion eraill yn LlGC, sef ffurflenni am doll ar Werth Tir ar gyfer capeli yn Sir Ddinbych, 1915, CMA I/8952; lluniau o'r Capel yn Albwm Ffoto LlGC 768; ac adroddiadau blynyddol, 1952-1958 a 1963. Ceir hanes yr achos a lluniau o'r Capel yn Archifdy Sir Ddinbych, Rhuthun.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Robson Riley.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Owen, Griffith, Hanes Methodistiaeth Sir Fflint (Dolgellau, 1914); Cofysgrifau Capel Seilo, Johnstown.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Johnstown
Capel Seilo (Johnstown, Denbighshire, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Johnstown

Personal names

Corporate names
Capel Seilo (Johnstown, Denbighshire, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details