ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Moriah, Mynydd Cynffig, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORCYN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

Short Title: Capel Moriah, Mynydd Cynffig, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1850-2001

Level of description: Fonds

Extent: 5 cyfrol

Name of creator(s): Capel Moriah, Mynydd Cynffig

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Capel Moriah, Mynydd Cynffig, yn 1850. Bu'r Capel yn rhan o Ddosbarth Pen-y-bont ar Ogwr yn Henaduriaeth Gorllewin Morgannwg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig, sef pum cyfrol o lyfrau cyfrifon, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud รข'r Capel.
Records of Moriah Chapel, Mynydd Cynffig, comprising five volumes of accounts, 1850-2001, noting general payments and receipts relating to the Chapel.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol yn un gyfres: llyfrau cyfrifon

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir unrhyw ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr D. Huw Ebenezer, Ystalyfera, Ebrill 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1946, 1952-1953 a 1957, yn LLGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Owain Schiavone.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Cronfa Ddata CAPELI yn LLGC.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Kenffig Hill
Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Kenffig Hill

Personal names

Corporate names
Capel Moriah, Mynydd Cynffig (Kenfig Hill, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details