ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Engedi, Ffestiniog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ENGFFE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Ffestiniog

Short Title: Eglwys Engedi, Ffestiniog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1881-1948

Level of description: Fonds

Extent: 0.077 metrau ciwbig (17 cyfrol)

Name of creator(s): Eglwys Engedi, Ffestiniog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Rhwng 1874 a 1881 cafwyd twf yn y boblogaeth yn ardal Ffestiniog oherwydd llwyddiant y diwydiant llechi. Yr oedd Capel Peniel gan yr enwad yn barod ond yr oedd angen lle o addoliad arall i gwrdd ag anghenion y bobl. Agorwyd Eglwys Engedi ar 15 Mai 1881 a'i sefydlu yn eglwys ar 23 Mai 1881. Daeth 160 o aelodau Peniel yn aelodau yn Engedi. Roedd lle i 500 eistedd yn yr addoldy. Yn 1898 codwyd tŷ i'r gweinidog ac yn 1904 cafwyd trydan yn y capel. Yn 1905 cynhaliwyd Sasiwn yno. Unwyd Eglwysi Peniel ac Engedi yn un ofalaeth yn 1920. Atgyweiriwyd Engedi yn 1925 a derbyniwyd gwahoddiad i gyd-addoli yn Eglwys Peniel yn ystod y cyfnod hwnnw.
Bu'r capel yn rhan o Ddosbarth Ffestiniog yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd a chredir iddo gau yn 1948 gan nad yw'n cael ei gynnwys yn Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru. Dyddiadur am 1949 .

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â materion ariannol y capel, yr ochr weinyddol a'r Ysgol Sul. Ceir llyfr yr eisteddleoedd, 1881-1945, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1881-1948, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1887-1948, llyfr y Trysorydd, 1888-1930, cofrestri'r Ysgol Sul, 1911-1946, a llyfr Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1939-1948, yn eu plith.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y cyfan o'r archif yn LlGC yn dair cyfres: cofnodion ariannol, cofnodion gweinyddol a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Dolgellau, ym mis Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol, 1931-1939, yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa CAPELI yn LlGC; Eglwys Engedi M.C. Ffestiniog 1881-1931 - blwyddyn ei jiwbili (Adroddiad blynyddol ar gyfer 1930 yn cynnwys ychydig o brif ddigwyddiadau'r cyfnod); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III (Dolgellau, 1928); Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol II (Dolgellau, 1891); a CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Ffestiniog 1/7.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ffestiniog
Eglwys Engedi (Ffestiniog, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ffestiniog

Personal names

Corporate names
Eglwys Engedi (Ffestiniog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details